Sách Thánh tức là sách truyện các Thánh. Tháng mười một
Tác giả: Gm. Dominique Marti Gia
Ký hiệu tác giả: DO-G
DDC: 275.97 - Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S51
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004589
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 664
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích