Kể câu chuyện Chúa Giêsu tại Việt Nam
Phụ đề: Một số cột mốc của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam
Tác giả: Ủy ban Loan báo Tin mừng
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 275.97 - Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006008
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích