Chia sẻ Tin mừng: Chúa nhật năm B
Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 252.6 - Bài giảng cho năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008829
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 268
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008953
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chúa nhật I Mùa Vọng   1
Mùa Vọng
Chúa nhật II Mùa Vọng   5
Thay đổi
Chúa nhật III Mùa Vọng   10
Chứng nhân Gioan Tẩy giả
Chúa nhật IV Mùa Vọng   15
Mầu nhiệm Truyền tin
Lễ Giáng Sinh  20
Vinh danh Thiên Chúa
Chúa nhật Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa  25
Hồng ân cao quý
Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh   30
Chúa tỏ mình
Chúa nhật II Thường Niên   35
Giới thiệu
Chúa nhật III Thường Niên   40
Sám hối và tin vào Tin mừng
Chúa nhật IV Thường Niên  45
Quyền năng trên ma quỷ
Chúa nhật V Thường Niên   50
Tình thương cứu chữa
Chúa nhật VI Thường Niên  55
Người mắc bệnh phong
Chúa nhật VII Thường Niên  60
Phép lạ
Chúa nhật VIII Thường Niên  65
Luật mới
Chúa nhật I Mùa Chay   70
Ma quỷ - cám dỗ
Chúa nhật II Mùa Chay   75
Biến hình
Chúa nhật III Mùa Chay   80
Thanh tẩy đền thờ
Chúa nhật IV Mùa Chay  85
Tin yêu Chúa
Chúa nhật V Mùa Chay 90
Chết để sống
Chúa nhật Lễ Lá 95
Ơn cứu chuộc
Chúa nhật Phục Sinh  100
Mầu nhiệm phục sinh
Chúa nhật II Phục Sinh  105
Đức tin và bình an
Cluía nhật III Phục Sinh 110
Tin và làm chứng
Chúa nhật IV Phục Sinh  115
Người mục tử
Chúa nhật V Phục Sinh   120
Cây nho - cành nho
Chúa nhật VI Phục Sinh   125
Yêu thương
Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên 130
Mầu nhiệm Chúa lên trời
Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 135
Sức mạnh Chúa Thánh Thần
Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi   140
Mầu nhiệm hiệp thông 
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 145
Bữa tiệc Thánh Thể
Chúa Nhật XII Thường Niên 150
Bão tố cuộc đời
Chúa nhật XIII Thường Niên  155
Đức tin mạnh mẽ và kín đáo
Chúa nhật XIV Thường Niên  160
Ngạc nhiên
Chúa nhật XV Thường Niên  165
Bổn phận rao giảng
Chúa nhật XVI Thường Niên 170
Hãy nghỉ ngơi
Chúa nhật XVII Thường Niên  175
Cộng tác
Chúa nhật XVIII Thường Niên  180
Manna - Thánh Thể
Chúa nhật XIX Thường Niên  185
Bánh hằng sống
Chúa nhật XX Thường Niên  190
Sức mạnh của Bánh Thánh Thể
Chúa nhật XXI Thường Niên  195
Giáp mặt 200
Chúa nhật XXII Thường Niên  200
Các phép lạ của Chúa Giêsu
Chúa nhật XXIII Thường Niên  205
Đức Ki-tô là ai? Tôi là ai?
Chúa nhật XXIV Thường Niên   210
Khiêm nhường phục vụ
Chúa nhật XXV Thường Niên  215
Gương mù gương xấu
Chúa nhật XXVI Thường Niên  220
Hôn nhân bền vững
Chúa nhật XXVII Thường Niên  225
Giá trị tiền của
Chúa nhật XXVIII Thường Niên  230
Cầu nguyện và chứng tá đời sống
Chúa nhật XXIX -Truyền giáo  235
Cầu nguyện và chứng tá đời sống
Chúa nhật XXX Thường Niên  240
Tin tưởng cầu xin
Chúa nhật XXXI Thường Niên 245
Yêu người là yêu Chúa
Chúa nhật XXXII Thường Niên  250
Tấm lòng quý giá
Chúa nhật XXXIII - Các Thánh tử đạo Việt Nam 255
Chứng nhân đức tin
Chúa nhật XXXIV - Chúa Ki-tô Vua vũ trụ 260
Vạn tuế vua Giêsu