Chia sẻ Tin mừng: Chúa nhật năm A
Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 252.6 - Bài giảng cho năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008954
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 283
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chúa nhật I Mùa Vọng   1
Chúa sẽ đến hãy sẵn sàng  
Chúa nhật II Mùa Vọng   6
Thánh Gioan Tiền hô, nói và làm  
Chúa nhật III Mùa Vọng   11
Chuẩn bị đón Chúa  
Chúa nhật IV Mùa Vọng   15
Niềm tin của thánh Giuse  
Lễ Giáng Sinh  19
Món quà giáng sinh  
Lễ Thánh gia 24
Trách nhiệm cha mẹ  
Lễ Chúa Hiển Linh   29
Tìm Chúa - Ánh sao  
Chúa nhật II Thường Niên   31
Chiên Thiên Chúa  
Chúa nhật III Thường Niên   39
Sám hối - Nước Trời  
Chúa nhật IV Thường Niên  45
Hạnh phúc  
Chúa nhật I Mùa chay 50
Xatan cám dỗ  
Chúa nhật II Mùa Chay 55
Thập giá và vinh quang  
Chúa nhật III Mùa Chay 60
Gặp gỡ Đức Kitô  
Chúa nhật IV Mùa Chay   65
Người mù được sáng mắt  
Chúa nhật V Mùa Chay   70
Sống và chết  
Chúa nhật Lễ Lá  
Chết vì tình yêu 96
Chúa nhật Phục sinh  
Mộ trống  
Chúa nhật II Phục Sinh  101
Chúa Kitô phục sinh hiện ra  
Cluía nhật III Phục Sinh 106
Hai môn đệ Em-mau  
Chúa nhật IV Phục Sinh  112
Cửa dẫn vào Hội thánh  
Chúa nhật V Phục Sinh   117
Chúa Kitô là đường  
Chúa nhật VI Phục Sinh   122
Bằng chứng của tình yêu  
Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên 127
Chúa lên trời  
Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 132
Tác động của Chúa Thánh Thần  
Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi   136
Lạ lùng thay danh Chúa  
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô 140
Mầu nhiệm đức tin  
Chúa nhật XI Thường Niên 146
Bí tích hoà giải  
Chúa Nhật XII Thường Niên 151
Đau khổ  
Chúa nhật XIII Thường Niên  156
Điều kiện theo Chúa  
Chúa nhật XIV Thường Niên  161
Chúa sai đi  
Chúa nhật XV Thường Niên  166
Người thân cận  
Chúa nhật XVI Thường Niên 171
Biết nghe  
Chúa nhật XVII Thường Niên  176
Cầu nguyện, cầu xin  
Chúa nhật XVIII Thường Niên  182
Ông phú hộ ngố  
Chúa nhật XIX Thường Niên  187
Tỉnh thức  
Chúa nhật XX Thường Niên  192
Lửa - Phép rửa  
Chúa nhật XXI Thường Niên  193
Phấn đấu để được cứu  
Chúa nhật XXII Thường Niên  201
Hạ mình xuống  
Chúa nhật XXIII Thường Niên  205
Từ bỏ  
Chúa nhật XXIV Thường Niên   211
Quyết tâm trở về  
Chúa nhật XXV Thường Niên  216
Dùng tiền mua bạn  
Chúa nhật XXVI Thường Niên  221
Giàu và nghèo  
Chúa nhật XXVII Thường Niên  226
Đầy tớ vô dụng  
Chúa nhật XXVIII Thường Niên  231
Vô ơn, biết ơn  
Chúa nhật XXIX -Truyền giáo  236
Truyền giáo  
Chúa nhật XXX Thường Niên  241
Khiêm nhường cầu nguyện  
Chúa nhật XXXI Thường Niên 246
Sám hối  
Chúa nhật XXXII Thường Niên  250
Vấn đề sống lại  
Chúa nhật XXXIII - Các Thánh tử đạo Việt Nam 254
Các chứng nhân  
Chúa nhật XXXIV - Chúa Ki-tô Vua vũ trụ 259
Chúa Ki-tô là Vua