Chia sẻ Tin mừng: Chúa nhật năm C
Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 252.6 - Bài giảng cho năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008830
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 268
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008951
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 268
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chúa nhật I Mùa Vọng   1
Phán xét
Chúa nhật II Mùa Vọng   6
Thay đổi
Chúa nhật III Mùa Vọng   11
Chia sẻ
Chúa nhật IV Mùa Vọng   15
Chuẩn bị đón Chúa
Lễ Giáng Sinh  19
Thiên Chúa tình thương
Lễ Thánh gia 24
Một gia đình yêu thương
Lễ Chúa Hiển Linh   29
Truyền giáo
Chúa nhật II Thường Niên   31
Phép lạ đầu tiên
Chúa nhật III Thường Niên   39
Tôn giáo của Chúa Giêsu
Chúa nhật IV Thường Niên  45
Lòng người đổi thay
Chúa nhật V Thường Niên   50
Tin tưởng vào Chúa
Chúa nhật VI Thường Niên  55
Hạnh phúc
Chúa nhật VII Thường Niên  60
Hãy làm cho người
Chúa nhật I Mùa Chay   65
Cám dỗ
Chúa nhật II Mùa Chay   70
Đau khổ và vinh quang
Chúa nhật III Mùa Chay   75
Hãy sám hối
Chúa nhật IV Mùa Chay  81
Hãy thay đổi
Chúa nhật V Mùa Chay 87
Tình thương tha thứ
Chúa nhật Lễ Lá 92
Chúa Giêsu lên Giêrusalem
Chúa nhật Phục Sinh  96
Sự kiện mộ trống
Chúa nhật II Phục Sinh  101
Niềm tin Phục sinh
Cluía nhật III Phục Sinh 106
Sứ mạng các tông đồ
Chúa nhật IV Phục Sinh  112
Tinh thần người mục tử
Chúa nhật V Phục Sinh   117
Yêu như Chúa
Chúa nhật VI Phục Sinh   122
Bằng chứng của tình yêu
Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên 127
Chúa lên trời
Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 132
Tác động của Chúa Thánh Thần
Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi   136
Lạ lùng thay danh Chúa
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô 140
Mầu nhiệm đức tin
Chúa nhật XI Thường Niên 146
Bí tích hoà giải
Chúa Nhật XII Thường Niên 151
Đau khổ
Chúa nhật XIII Thường Niên  156
Điều kiện theo Chúa
Chúa nhật XIV Thường Niên  161
Chúa sai đi
Chúa nhật XV Thường Niên  166
Người thân cận
Chúa nhật XVI Thường Niên 171
Biết nghe
Chúa nhật XVII Thường Niên  176
Cầu nguyện, cầu xin
Chúa nhật XVIII Thường Niên  182
Ông phú hộ ngố
Chúa nhật XIX Thường Niên  187
Tỉnh thức
Chúa nhật XX Thường Niên  192
Lửa - Phép rửa
Chúa nhật XXI Thường Niên  193
Phấn đấu để được cứu
Chúa nhật XXII Thường Niên  201
Hạ mình xuống
Chúa nhật XXIII Thường Niên  205
Từ bỏ
Chúa nhật XXIV Thường Niên   211
Quyết tâm trở về
Chúa nhật XXV Thường Niên  216
Dùng tiền mua bạn
Chúa nhật XXVI Thường Niên  221
Giàu và nghèo
Chúa nhật XXVII Thường Niên  226
Đầy tớ vô dụng
Chúa nhật XXVIII Thường Niên  231
Vô ơn, biết ơn
Chúa nhật XXIX -Truyền giáo  236
Truyền giáo
Chúa nhật XXX Thường Niên  241
Khiêm nhường cầu nguyện
Chúa nhật XXXI Thường Niên 246
Sám hối
Chúa nhật XXXII Thường Niên  250
Vấn đề sống lại
Chúa nhật XXXIII - Các Thánh tử đạo Việt Nam 254
Các chứng nhân
Chúa nhật XXXIV - Chúa Ki-tô Vua vũ trụ 259
Chúa Ki-tô là Vua