Chuyến xe về trời
Tác giả: Song Nguyễn
Ký hiệu Tác giả: SO-N
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006807
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Chuyến xe về trời 11
Bức tường mầu xanh 27
Đôi giày Sabô 42
Em tôi 60
Trăng trung thu 74
Câu chuyện dòng suối 85
Con mẹ đây 102
Mẹ con đó 121
Cô giáo lắc chuông 137
Những tấm lòng 148
Thần khí 167
Nén hương đêm giao thừa 175
Thần sứ 186