Đất mới
Tác giả: Song Nguyễn
Ký hiệu tác giả: SO-N
DDC: 248.5 - Chứng nhân
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003045
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0003046
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích