Tên Thiên Chúa là thương xót
Phụ đề: Cuộc đối thoại với Andrea Tornielli
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Tađêô Nguyễn Văn Yên, SJ
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007232
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 124
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0007544
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 124
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0007932
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 124
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008079
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 124
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Về cuốn sách 5
Về các tác giả 7
Cái nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô 9
I. Thời của lòng thương xót 19
II. Món quà của việc xưng tội 31
III. Tìm mọi khe hở 37
IV. Tội nhân, giống Simon Phêrô 43
V. Quá thương xót? 49
VI. Các mục tử, không phải thầy dạy luật 53
VII. Người tội lỗi, được! kẻ hư nát, không! 67
VIII. Lòng thương xót và lòng trắc ẩn 77
IX. Để sống năm thánh 81
MISERICORDIAE VULTUS – DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT