Làm nữ tu sĩ với tất cả tâm hồn
Tác giả: Mgr Joseph Gross
Ký hiệu tác giả: GR-M
Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Văn Tự Chương
DDC: 253.5 - Tư vấn mục vụ và hướng dẫn đời sống tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007605
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008041
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008969
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I - Làm vinh danh Chúa, mục đích duy nhất của đời sống thiêng liêng  7
Chương II - Quan niệm đích thực của bậc tu sĩ 21
Chương III - Bài nguyện gẫm thứ nhất trước máng cỏ: mầu nhiệm chúng ta được làm con Thiên Chúa 31
Chương IV - Bài nguyện gẫm thứ hai trước máng cỏ: máng cỏ: trường học của sự nghèo khó 45
Chương V - Bài nguyện gẫm thứ ba trước máng cỏ: Sự huyền bí mà mọi người có thể đạt tới 59
Chương VI - Chúa Giê-su là người anh, là cuộc sống, là gương mẫu, là đường đi của chúng ta.  71
Chương VII - Tinh thần của Đấng cứu thế được lấy ra trực tiếp từ phúc âm 85
Chương VIII - Lời mời gọi của Đấng chăn chiên lành 93
Chương IX - Gương của ông Da-kêu đề tài nguyện gẫm cho ngày lễ cung hiến  103
Chương X - Thánh lễ 109
Chương XI - Thánh lễ và việc rước lễ, sự nâng đỡ của đời sống nội tâm của chúng ta  121
Chương XII - Việc rước lễ thiêng liêng trong những đêm lễ hội  125
Chương XIII - Thánh gio-an, mẫu gương của đức ái  129
Chương XIV - Những đau khổ và những thử thách  133
Chương XV - Đời sống thiêng liêng dưới anh sỏng của phỳc âm phục sinh  145
Chương XVI - Sự kết hợp một thiết với Chúa Giêsu 459
Chương XVII - Bí quyết của sự tiến bộ trong tình yêu Thiên Chúa 175
Chương XVIII - Mầu nhiệm Chúa Kitô sống trong chúng ta  183
Chương XIX - Một vài nét về Đức Trinh nữ rất thánh  195
Chương XX - Mẹ sầu bi  203
Chương XXI - Gương các thánh, vai trò của các thánh đối với chúng ta  211
Chương XXII - Việc từ bỏ mọi sự ở trần gian này  223
Chương XXII - Việc xét mình và xưng tội  229
Chương XIV - Nghệ thuật cầu nguyện  235
Chương XXV - Cầu nguyện nhờ Chúa thánh linh  243
Chương XXVI - Thực hành việc sống thường xuyên trước sự hiện diện của Thiên Chúa 251
Chương XXVII - Sự tự do của các con cái Thiên Chúa 257
Chương XXVIII - Lòng nhân hậu  265
Chương XXIX - Lòng đạo đức dễ thương 275
Chương XXX -  Sự bình an của trái tim 283