25 câu hỏi của Tin mừng làm thay đổi cuộc đời
Nguyên tác: 25 life changing questions from the Gospel
Tác giả: Allan F. Wright
Ký hiệu tác giả: WR-A
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008046
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008784
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần I: THAO THỨC TÌM KIẾM  
Chương I - Các anh tìm gì thế? 10
Chương II - Tên anh là gi? 17
Chương III - Anh có muốn lành bệnh không? 23
Chương IV - Hoa huệ mà Chúa còn mặc đẹp cho như thế huống nữa là anh em  30
Chương V - Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh thánh sao     37
Phần II - KHÔNG AI LÀ ANH HÙNG 45
Chương VI. Các anh có tin là tôi làm đuợc điều ấy không? 46
Chương VII - Các anh muốn tôi làm cho các anh  
Chương VIII - Khi con người đến, liệu người còn thấy niềm tin trên mắt đất này nữa không 58
Chương IX - Việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? 63
Chương X - Còn anh em, anh em bảo thầy là ai  69
Phần III: LÀM CHỦ BẢN THÂN 75
Chương  XI - tại sao anh em gọi Thầy "Lạy Chúa" mà anh em không làm điều Thầy dạy? 76
Chưong XII - Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình lại không để ý 82
Chương XIII – Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao  89
Chương XIV – Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? 95
Chương XV - Sao anh lại hoài nghi 102
Phần IV: CAM KẾT DẤN THÂN  
Chương XVI - Lạy chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn 110
Chương XVII - Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? 116
Chương XVIII - Vậy theo ông ai đã tỏ ra là người thân cận của người đã rơi vào tay kẻ cướp 123
Chương XIX - Người có 100 con chiên bị thất lạc 1 con, lại không để 99 con kia lại, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất 133
Chương XX - Các người có uống nổi chén thầy sắp uông không 139
Phần V: KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊSU  
Chương XXI - Căn phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu 146
Chương  XXII - Ông thấy người phụ nữ này chứ  
Chuương XXIII - Anh em có hiểu việc Thầy làm cho anh em không 158
Chương XXIV -  Anh có mến Thầy không? 164
Chương XXV - Anh anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? 170
Chương XXVI - Chăm chú lắng nghe lời Thiên Chúa 177
Kết luận  
HÃY HƯỚNG LÊN CAO 185