Tại sao cầu nguyện?
Nguyên tác: Pourquoi prier?
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Đinh Minh Thỏa
DDC: 248.3 - Thờ phượng, suy niệm và cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008151
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 84
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008788
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 84
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Sống thâm sâu với Chúa 6
2. Ở trường Kinh Thánh 10
3. Những lối đi của  nguyện gẫm 22
4. Hãy cầu nguyện không ngừng 32
5. Cầu nguyện như thế nào trong ngày 39
6. Biến đời sống ta thành cầu nguyện 45
7. Phụng vụ giờ kinh 50
8. Cầu nguyện thử thách 54
Phụ thêm 68