Cầu nguyện chiêm niệm
Phụ đề: Với lời giới thiệu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Nguyên tác: Contemplative Prayer
Tác giả: Thomas Merton
Ký hiệu tác giả: ME-T
Dịch giả: Emmanuel - Triệu Nguyễn Bá Lệ, O.Cist, Giuse Phan Văn Phi. O.Cist
DDC: 248.32 - Cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008583
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Một vài cảm nhận 7
Lời tựa của Sarah Coakley 13
Lời giới thiệu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh 19
Lời tựa của Douglas V.Steere 31
Nhập đề 43
Chương 1 57
Chương 2 61
Chương 3 71
Chương 4 79
Chương 5 87
Chương 6 93
Chương 7 99
Chương 8 107
Chương 9 113
Chương 10 117
Chương 11 127
Chương 12 135
Chương 13 141
Chương 14 147
Chương 15 165
Chương 16 177
Chương 17 189
Chương 18 193
Chương 19 205
Sơ lược các niên biểu 213