Mỗi ngày một niềm vui
Nguyên tác: Ogni giorno la sua gioia
Tác giả: Padre Nobre, Giuse Nguyễn Cao Luật, OP
Ký hiệu tác giả: NO-P
DDC: 248.32 - Cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008488
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 178
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích