Đường lên núi Chúa
Nguyên tác: The Way to God's Mountain
Tác giả: Giuse Nguyễn Công Đoan. SJ
Ký hiệu Tác giả: NG-Đ
DDC: 248.3 - Thờ phượng, suy niệm và cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008330
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
Giới thiệu 9
Lời mở đầu 11
The Way to God’s Mountain 15
Lời hứa ghép tim 19
Lời Hứa 20
Lời hứa sẽ được thực hiện khi nào, cách nào? 22
Tin Mừng Mát-thêu và Mác-cô 24
Công Vụ Tông Đồ 28
Tin Mừng Lu-ca 28
Tin Mừng Gio-an 33
Chúa Giê-su làm gì để chữa lành cho ông Phê-rô? 40
Quả tim nào Chúa ghép cho con? 43
The Promise of a Heart Transplant 46
Tỉnh thần thơ ấu 49
Trong Cựu ước 51
Sách Đệ Nhị Luật 51
Sách Giô-suê 52
Sách Thủ Lãnh 52
Sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a 56
Thánh vịnh 56
Các sách Tin Mừng Nhất Lãm 58
Trong Tân ước 58
Tin mừng Thời Thơ Ấu trong Lu-ca 1-2 59
Tin Mừng Mác-cô 62
Tin Mừng Mát-thêu 63
Tin Mừng Gio-an 65
Thư các tông đồ 75
The Child-like Spirit 78
Những điều kiện để làm môn đệ Chúa Giê-su và Điều Răn Đứng Đầu trong Cựu Ước 85
Điều kiện để làm môn đệ 86
Tin Mừng Gio-an 108
The Conditions of Following Jésus, plus the First and Greatest Commandment 110
Ai vác thập giá, Thập giá của ai 115
Ông Si-môn vác đỡ thánh giá Đức Chúa Giê-su 116
Chúa Giê-su vác thập giá 124
Con Chiên của Thiên Chúa 125
Đấng xóa bỏ tội trần gian 132
“Đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy” 136
Who Carries the Cross - and whose Cross is It? 140
Của lễ toàn thiêu sống động 147
Con đường shawarma 149
Của lễ toàn thiêu trong Cựu Ước và của lễ Chúa Giê-su dâng 150
Của lễ toàn thiêu trong Giao ước Mới 154
A Living Sacrifice 164
Làm chứng - Tin - Làm Chứng 169
Cha làm chứng 174
Chúa Thánh Thân làm chứng 175
Tĩnh tâm theo Tin Mùng? 181
Believe Through Testimony and Testify so that Other may Believe 187
Hoán cái không ngừng 189
Continous Conversion 193
Phụ Trướng: Ca khúc lên Đền 196