Lời khuyên dành cho những tâm hồn cầu nguyện
Nguyên tác: Cóneil aux âmes d'oraison
Tác giả: Robert De Langeac
Ký hiệu tác giả: LA-R
Dịch giả: Nhóm Sept-Fons
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008959
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 19
Số trang: 110
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lới nói đầu 7
Những nguyên lý đời sống nội tâm 9
Sự từ bỏ - hiến ngã 35
Khiêm hạ 53
Vâng lời 61
Việc tông đồ 65
Nguyện ngắm 79