Kinh Thánh và khoa Giáo lý. Những vấn đề hiện nay
Tác giả: R.Tamisier. PSS
Ký hiệu Tác giả: TA-R
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001102
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 19
Số trang: 419
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có