La Bible en 100 semaines
Phụ đề: L'ancien testament lé livres historiques
Tác giả: Mgra L. Sandri
Ký hiệu Tác giả: SA-M
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: P1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007172
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 358
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có