Lời Chúa trong giờ kinh gia đình
Tác giả: Hội Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000467
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 543
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008803
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 543
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ   11
Chương trình Giờ kinh gia đình   12
MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm A, B, C   14
Các ngày trong tuần sau CN I Mùa Vọng   18
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A, B, C   24
Các ngày trong tuần sau Chúa nhật 2 MV   28
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A, B, C    33
Các ngày trong tuần sau Chúa nhật 3 MV   37
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A, B, C    43
Ngày 17 tháng 12    47
Ngày 18 tháng 12    48
Ngày 19 tháng 12   49
Ngày 20 tháng 12   51
Ngày 21 tháng 12    52
Ngày 22 tháng 12    53
Ngày 23 tháng 12    54
Ngày 24 tháng 12    55
Ngày 25 tháng 12   57
Ngày 26 tháng 12   58
Ngày 27 tháng 12    59
Ngày 28 tháng 12   60
Ngày 29 tháng 12   61
Ngày 30 tháng 12    62
Ngày 31 tháng 12    63
Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất A, B, C    65
Ngày 1, 2 tháng giêng  69
Ngày 3 tháng giêng   70
Ngày 4 tháng giêng    71
Ngày 5 tháng giêng    72
Ngày 6 tháng giêng    73
Ngày 7 tháng giêng    74
Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh  76
Thứ Hai sau lễ Hiển Linh   77
Thứ Ba sau lễ Hiển Linh  78
Thứ Tư sau lễ Hiển Linh   80
Thứ l\lăm sau lễ Hiển linh   81
Thứ Sáu sau lễ hiển Linh   82
Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh   83
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa A, B, C  85
MÙA CHAY VÀ MÙA PHỤC SINH
Thứ Tư Lễ Tro    88
Thứ Năm    89
Thứ Sáu    90
Thứ Bảy   91
 Chúa Nhật 1 Mùa Chay A, B, C    92
Thứ Hai sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay   95
Thứ Ba    96
Thứ Tư   97
Thứ Năm   98
Thứ Sáu   99
Thứ Bảy   101
 Chúa Nhật 2 Mùa Chay A, B, C   102
Thứ Hai sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay    104
Thứ Ba    104
Thứ Tư    106
Thứ Năm   107
Thứ Sáu    108
Thứ Bảy   110
Chúa Nhật 3 Mùa Chay A, B, C    112
Thứ Hai sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay    117
Thứ Ba    118
Thứ Tư    119
Thứ Năm   120
Thứ Sáu    121
Thứ Bảy   122
Chúa Nhật thứ 4 Mùa Chay A, B, C  124
Thứ Hai sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay    130
Thứ Ba   131
Thứ Tư    132
Thứ Năm   134
Thứ Sáu    135
Thứ Bảy   137
Chúa Nhật 5 Mùa Chay A, B, C    139
Thứ Hai sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay    145
Thứ Ba   145
Thứ Tư    146
Thứ Năm  147
Thứ Sáu    149
Thứ Bảy    150
Chúa Nhật Lễ Lá   152
Thứ Hai Tuần Thánh    155
Thứ Ba Tuần Thánh   156
Thứ Tư Tuần Thánh   158
Thứ Năm Tuần Thánh    159
Thứ Sáu Tuần Thánh   161
Chúa Nhật Phục Sinh (Vọng)   163
Chúa Nhật 1 Phục Sinh   164
Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh   165
Thứ Ba      167
Thứ Tư  168
Thứ Năm   170
Thứ Sáu    171
Thứ Bảy    172
Chúa Nhật 2 Phục Sinh   174
Thứ Hai sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh    176
Thứ Ba    177
Thứ Tư    178
Thứ Năm   179
Thứ Sáu    180
Thứ Bảy  182
Chúa Nhật 3 Phục Sinh A, B, C    183
Thứ Hai sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh    185
Thứ Ba   186
Thứ Tư    187
Thứ Năm  188
Thứ Sáu    190
Thứ Bảy    191
Chúa Nhật 4 Phục Sinh A, B, C  193
Thứ Hai sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh   197
Thứ Ba    197
Thứ Tư 197
Thứ Năm  198
Thứ Sáu    199
Thứ Bảy    200
Chúa Nhật 5 Phục Sinh A, B, C  202
Thứ Hai sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh   206
Thứ Ba   207
Thứ Tư, Năm   208
Thứ Sáu   209
Thứ Bảy    211
Chúa Nhật 6 Phục Sinh A, B, C    212
Thứ Hai sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh   214
Thứ Ba    215
Thứ Tư   216
Thứ Năm   217
Thứ Sáu  218
Thứ Bảy  219
Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên A, B, C  221
Chúa Nhật 7 Phục Sinh A,B, C 224
Thứ Hai sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh   228
Thứ Ba, Thứ Tư  229
Thứ Năm, Thứ Sáu    229
Thứ Bảy   231
Chúa Nhật Lễ Hiện xuống    233
MÙA THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 1 Thường niên năm A,B,C   236
Các ngày trong tuần  236
Chúa Nhật 2 Thường niên năm A,B,C  243
Các ngày trong tuần   244
Chúa Nhật 3 Thường niên năm A, B, C    250
Các ngày trong tuần  252
Chúa Nhật 4 Thường niên năm A, B, C    259
Các ngày trong tuần   263
Chúa Nhật 5 Thường niên năm A, B, C    271
Các ngày trong tuẩn   274
Chúa Nhật 6 Thường niên năm A, B, C   281
Các ngày trong tuần  284
Chúa Nhật 7 Thường niên năm A, B, C    290
Các ngày trong tuần   294
Lễ Chúa Ba Ngôi năm A,B,C   301
Chúa Nhật 8 Thường niên năm A, B, C   303
Các ngày trong tuần  306
Lễ Mình Máu Chúa Kitô   314
Chúa Nhật 9 Thường Niên năm A, B, C  315
Các ngày trong tuần   318
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu   322
Chúa Nhật 10 Thường niên năm A, B, C  326
Các ngày trong tuần   330
Chúa Nhật 11 Thường niên năm A, B, C  335
Các ngày trong tuần 338 338
Chúa Nhật 12 Thường niên năm A, B, C    343
Các ngày trong tuần   347
Chúa Nhật 13 Thường niên năm A, B, C    351
Các ngày trong tuần  354
Chúa Nhật 14 Thường niên năm A, B, C    359
Các ngày trong tuần  362
Chúa Nhật 15 Thường niên năm A, B, C    368
Các ngày trong tuần   371
Chúa Nhật 16 Thường niên năm A, B, C   378
Các ngày trong tuần  380
Chúa Nhật 17 Thường niên năm A, B, C  386
Các ngày trong tuần  389
Chúa Nhật 18 Thường niên năm A, B, C   394
Các ngày trong tuần   398
Chúa Nhật 19 Thường niên năm A,B,C  403
Các ngày trong tuần   405
Chúa Nhật 20 Thường niên năm A,B,C   412
Các ngày trong tuần  414
Chúa Nhật 21 Thường niên năm A, B, C  421
Các ngày trong tuần   424
Chúa Nhật 22 Thường niên năm A, B, C    432
Các ngày trong tuần  435
Chúa Nhật 23 Thường niên năm A,B,C  442
Các ngày trong tuần   444
Chúa Nhật 24 Thường niên năm A, B, C    448
Các ngày trong tuần   449
Chúa Nhật 25 Thường niên năm A, B, C  453
Các ngày trong tuần   456
Chúa Nhật 26 Thường niên năm A, B, C  461 461
Các ngày trong tuần   465
Chúa Nhật 27 thường niên năm A, B, C  470
Các ngày trong tuần   473
Chúa Nhật 28 Thường niên năm A, B,  C 477
Các ngày trong tuần 480 480
Chúa Nhật 29 Thường niên năm A, B, C    486
Các ngày trong tuần   488
Chúa Nhật 30 Thường niên năm A, B, C   491
Các ngày trong tuần   493
Chúa Nhật 31 Thường niên năm A, B, C    497
Các ngày trong tuần  500
Chúa Nhật 32 Thường niên năm A, B, C   505
Các ngày trong tuần   507
Chúa Nhật 33 Thường niên năm A, B, C    511
Các ngày trong tuần   515
Chúa Nhật 34 Thường niên năm A, B, C   520
Các ngày trong tuần  524
CÁC NGÀY LỄ ĐẶC BIỆT
Lễ Suy tôn Thánh Giá  529
Lễ chung về Đức Mẹ   530
Lễ chung Các Thánh Nam Nữ 531
Lễ Giuse - Bạn Trăm năm Đức Maria    532
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả    533
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ    535
Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại   536
Lễ Têrêxa Hài đồng Giêsu   537
Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam    538
Lễ cầu cho các Tín hữu đã qua đời   539
Những lời cầu nguyện trong những ngày kỷ niệm đặc biệt của gia đình   540