Phút suy niệm. Tháng 1/2011
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 242.5 - Lời cầu nguyện, suy gẫm dựa trên Kinh thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm 2011
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000487
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 388
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích