Phút suy niệm. Tháng 05/2011
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 242.5 - Lời cầu nguyện, suy gẫm dựa trên Kinh thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm 2011
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000477
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tháng 5 - Tháng Hoa 3
Bó hoa tháng Năm 5
Phong Á Thánh cho Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị  7
CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS - A 01/05/11 8
Dầu Thánh giá nơi Đấng Phục Sinh 10
"Bình an cho các con" 11
Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương xót 15
Cứng lòng tin 17
Mối tình câm xuyên biên giới 22
THÚ’ HAI TUẦN 2 PS 02/05/11 24
Khiên tốn 25
Kinh xin ơn sống quản đại của thánh Inhaxiô 27
THỨ BA TUẦN 2 PS 03/05/11  28
Thánh Philipphe và Thánh Giacobe 29
Vợ nhà giàu 31
THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS 04/05/11 36
Vợ miệt mài chữa vô sinh, hóa ra chồng triệt sản 37
THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS 05/05/11  40
Di chúc của nhà triệu phú 41
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS 06/05/11 43
Ý thức và trách nhiệm ở xã hội Mỹ 45
THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS 07/05/11  50
Xin cho thánh ý Chúa được thể hiện 52
Võ sĩ không giận dữ 56
CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS 08/05/11 57
Ngài có đó 58
Tôi tin 62
Hãy chọn sự sống!  64
Ngày của Mẹ ..... 68
THỨ HAI TUẦN 3 PS 09/05/11   74
Nghịch lý  76
THỨ BA TUẦN 3 PS 10/05/ 11   78
Những cơ hội trong đời 80
THỬ Tư TUẦN 3 PS 11/05/11  83
Tiếng dế kêu 84
THỬ NĂM TUẰN 3 PS 12/05/11  87
Sử dụng ơn Chúa  88
THỨ SÁU TUẦN 3 PS 13/05/11  90
Sứ điêp Fatima đã tư vươt qua đươc moi thách đố  92
Mẹ La Vang của Giáo hội Việt Nam 117
Tháng Năm nhớ lời Mẹ ru  120
Sống với Mẹ Maria trong đời thường  124
THỬ BẢY TUẦN 3 PS 14/05/11  129
Thánh Mathia Tông đồ 131
Bàn tay của mẹ. Bài học của con  132
CHÚA NHÀT TUẦN 4 PS 15/05/11  133
Chúa là Đấng chăn Chiên Lành  137
Từ giã mẹ - con đi làm thánh  138
Theo chân muc tử nhân lành  141
Truyện: Cửa chuồng chiên  144
Truyện minh hoạ  146
Viết cho người theo chân Chúa  150
Đời tu hiện nay ở Việt Nam  151
THỨ HAI TUÂN 4 PS 16/05/11  154
“Phá thai là lò thiêu sống đôc ác nhất...”  160
THÚ BA TUẦN 4 PS 17/05/11  161
"Hãy làm một cái gì đẹp cho Chúa" 164
THỨ TƯ TUẦN 4 PS 18/05/11  166
Sức Nước 167
THỨ NĂM TUẦN 4 PS 19/05/11 170
Câu chuyện đức hạnh của người đàn bà xấu xí 172
THỨ SÁU TUÀN 4 PS 20/05/11  174
Sống trong bóng ma Fukushima Daiichi 175
THỨ BẢY TUẦN 4 PS 21/05/11 1777
Gió thoảng ngoài tai 179
CHÚA NHẬT TUÀN 5 PS 22/05/11  180
Thầy là đường 181
Con đường dẫn tới nhà Cha thân yêu? 184
THỨ HAI TUẦN 5 PS 23/05/11 188
"Làm sao tôi có thể chém đầu được thầy của tôi?"..... 190
THỨ BA TUÀN 5 PS 24/05/11 192
Mang nặng đẻ đau để rồi phải đau lòng vì con 193
THỨ TU TUẦN 5 PS 25/05/11  196
Thánh Bêđa khả kính 197
Thánh Grêgôriô VII 198
Thánh Maria Mađalêna Pazzi 200
Đau lòng chuyện con biến mẹ thành bó đuốc sống 202
THỬ NĂM TUẦN 5 PS 26/05/11 204
THÁNH PHILIP NERI 206
Bị tống vào tù khi chưa thành án 212
THỨ SÁU TUẦN 5 PS 27/05/11 215
Khi con cái vô ơn với cha mẹ 216
THỨ BẢY TUẦN 5 PS 28/05/11 219
Sa Châu ngày đại tang 220
CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS 29/05/11 222
Yêu nhau trăm sự chẳng nề 223
Truyện : cha Maximilien Kolbe 228
Anh em cũng sẽ sống 231
Dưới tác động Thánh Thần 233
THỨ HAI TUẦN 6 PS 30/05/11  236
Tinh thần truyền giáo 238
Làm Tông Đồ 242
THỨ BA TUẦN 6 PS 31/05/11  244
Cuộc viếng thăm 245
Những nhân đức của Mẹ Maria 248
Hòm Bia Thiên Chúa 249
Đoán ý để phục vụ 252
Tháng 5 và các đền thánh kính Đức Mẹ tại Italia 254
Mẹ tôi: Hai hình bóng một linh hồn 260
Từ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu Tới Trung Tâm Thánh Mẫu Gành Ráng Qui Nhơn 264
Đồng Châu Ngoại - ngày lễ hạ giải nhà thờ 272
Nữ Vương của Thánh Thể 274
Tại sao người ta lại 281
"Tôi" và cái tát của đứa trẻ lên 9 283
Nhật buộc cả thế giới phải kính phục 284
Châm Cứu 286
Cầu Nguyện 287
Cao Cờ 287
Cấn Thận Nghe Lời 287
Trấn un bác sĩ 288
Mua thuốc 288