Phút suy niệm. Tháng 01/2014
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 242.5 - Lời cầu nguyện, suy gẫm dựa trên Kinh thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm 2014
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0000527
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 360
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích