Kiến thức Thánh Kinh
Tác giả: Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh
Ký hiệu Tác giả: NG-V
DDC: 220.071 - Kinh thánh - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007532
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
PHẦN I: DẪN VÀO CỰU ƯỚC
Cựu ước là gì ? 13
Các sách của bộ Thánh Kinh Cựu ước 15
Linh hứng và chính lục Thánh Kinh 16
Chân lý của Thánh Kinh 21
Vấn đề luân lý trong Cựu ước 22
Lịch sử dân Israen 23
Các truyền thống Thánh Kinh 27
Môisen và Ngũ Kinh 29
Sách Sáng Thế 29
Sách Xuất Hành 32
Sách Lêvi 33
Sách Dân số 34
Sách Đệ nhị luật 34
Các sách Lịch sử 35
Sách Thi ca và Giáo huấn 38
Sách ngôn sứ 41
Giá trị của Thánh Kinh Cựu ước 47
PHẦN II: DẪN VÀO TÂN ƯỚC
Sách Tân ước : Hình thành, phân loại, đặc điểm 51
Tin mừng theo thánh Mát-thêu 55
Tin mừng theo thánh Mát-cô 57
Tin mừng theo thánh Luca 59
Tin mừng theo thánh Gioan 61
Tông đồ Công vụ 65
Các thư của Phaolô 66
Các thư khác 71
Sách Khải Huyền 72
Tìm hiểu xứ Paléttin thời Chúa Giêsu 73
Tôn giáo và phong tục người Do Thái 75
Quan niệm về Đấng Cứu Thế nơi người Do Thái 76
Các Đảng phái tôn giáo và chính trị 77
Cái chết của Đức Giêsu 80
PHẦN III: DANH TỪ THÁNH KINH
(coi mục lục theo vần)
Nói chung về phép lạ, các loại phép lạ của Chúa Giêsu 108
Nói chung về dụ ngôn của Chúa Giêsu 112
Có cần thiết phải học hỏi, suy gẫm Thánh Kinh không ? 114
Thánh Kinh trong sinh hoạt của Giáo Hội 115
Cách mở sách Thánh Kinh 116
Ký hiệu viết tắt 117
Mục lục Danh từ Thánh Kinh (theo vần) 119
Tài liệu tham khảo 121
Mục lục