Cái đẹp cứu rối thế giới
Nguyên tác: Saving Beauty and Enjoying God's Beauty
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini, John Navone
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008424
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: CÁI ĐẸP CỨU RỖI THẾ GIỚI  5
Chương I: Cái đẹp cứu rỗi thế giới là gì? 16
Chương II: Mặc khải về Cái Đẹp cứu rỗi thế giới 23
Chương III: Làm chứng cho Cái Đẹp cứu rỗi thế giới 33
PHẦN II: VUI HƯỞNG VẺ ĐẸP CỦA THIÊN CHÚA 45
Chương IV: Nhìn thấy vẻ đẹp của của Thiên Chúa 45
Chương V: Các cửa sổ của Cái Đẹp 54
Chương VI: Trong một tấm kính mờ 60
Chương VII: Thời gian để vui hưởng 65
Chương VIII: Cái nhìn yêu thương 68
PHẦN III: CHÚA LÀ HY VỌNG ĐỜI CON 71
Chương IX: Ngày tận thế 72
Chương X: Đứng trước ngưỡng cửa 114
Chương XI: Trong mầu nhiệm 149
Chương XII: Theo Lời Ngài con xin thả lưới 190