Phút hồi tâm
Phụ đề: Tìm gặp Chúa trong mọi sự
Nguyên tác: The Examen Prayer - Ignatian Wisdom for Our Lives Today
Tác giả: Timothy M. Gallagher, OMV
Ký hiệu tác giả: GA-T
Dịch giả: Giang Trung Kiên, SJ
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008778
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 8
Dẫn nhập 17
Những câu hỏi về đời sống thiêng liêng 17
Một cuốn sách thực hành 20
Kinh nghiệm về phút hồi tâm 22
Đại cương về phút hồi tâm 25
PHẦN I: NIỀM KHÁT KHAO 27
Chương 1: Cuộc khám phá về phút hồi tâm 29
Một cuộc hành trình ba mươi năm 29
Niềm khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn con người 39
Việc học hỏi về phút hồi tâm 43
Chương 2: Một ngày với Thánh Inhaxiô 49
Một cuộc trưởng thành tiệm tiến 49
Mở đầu ngày sống 51
Thánh Lễ 54
Cơn sầu khổ thiêng liêng 55
Vấn đề 57
Câu trả lời 58
Những cuộc tấn công... và một cuộc phản công quyết liệt 60
“Liệu tôi có thể thực sự sống được như vậy hay không?” 62
PHẦN II: VIỆC THỰC HÀNH PHÚT HỒI TÂM 67
Chương 3: Bước khởi đầu: Tâm tình tri ân 69
“Ân sủng tối cao và tình yêu miên viễn của Đức Kitô Chúa chúng ta” 69
Một kinh nghiệm về lòng tri ân: một ngày với Jean 75
Kiên vững trong tình yêu Thiên Chúa: một ngày với Tom 78
Thực hành bước đầu tiên của phút Hồi tâm: Tâm tình Tri ân 82
Chương 4: Bước thứ hai: Xin ơn soi sáng 86
“Tất cả những gì Thiên Chúa làm mới là điều đáng kể” 86
Xin ơn soi sáng và sức mạnh: một ngày với Ellen 88
Xin ơn trợ giúp: một ngày với Bob 89
Xin Thần Khí ban ơn khôn ngoan: một ngày với Rita 91
Thực hành bước Hồi tâm thứ hai: cầu xin Ân sủng 92
Chương 5: Bước thứ ba: Nhìn lại ngày sống 95
Những điều thánh Inhaxiô nhìn lại 95
Những điều chúng ta nhìn lại 101
Dạo bộ với Chúa: một ngày với Don 102
Một kinh nghiệm về việc phân định: một ngày với Susan 106
Thực hành bước hồi tâm thứ ba: Nhìn lại ngày sống 111
Chương 6: Bước thứ tư: Xin ơn tha thứ 113
Lòng tha thứ và các mối quan hệ 113
Hình ảnh Thiên Chúa của ta 115
“Tình Yêu đã cất tiếng gọi tôi” 117
Thực hành bước hồi tâm thứ tư: Xin ơn Tha thứ 121
Chương 7: Bước thứ năm: Quyết tâm đổi mới 126
Nhìn về tương lai 126
Trưởng thành thiêng liêng: một ngày với Joan 129
Chọn việc để làm: một ngày với Kevin 130
Giữa lúc khủng hoảng tinh thần: một ngày với Elaine 131
Thực hành bước thứ năm: Quyết tâm Đổi mới 135
Chương 8: Tính linh hoạt của các bước hồi tâm 138
Cá nhân với phút hồi tâm 138
Trong hoạt động tự do của Thần Khí 142
Trung thành mà vẫn sáng tạo 154
PHẦN III: NHỮNG ĐIỀU KIỆN 151
Chương 9: Các điều kiện tổng quát của việc thực hành phút hồi tâm 152
Tầm quan trọng của việc chuẩn bị bối cảnh hay các điều kiện tổng quát 153
Việc đồng hành thiêng liêng 155
Phút hồi tâm và đời sống cầu nguyện của ta 159
Phát triển khả năng quan sát, chiêm ngắm 161
Chương 10: Các điều kiện cụ thể của việc thực hành phút hồi tâm 168
Phần mở đầu và kết thúc phút hồi tâm 168
Mở đầu giờ cầu nguyện với phút hồi tâm 169
Kết thúc giờ cầu nguyện với phút hồi tâm 173
“Tôi có thể làm phút hồi tâm ở đâu?” 175
“Liệu tôi có thì giờ dành cho phút hồi tâm hay không?” 178
Nhìn vào truyền thống 179
Nhìn vào hoàn cảnh thực tế của chúng ta 182
Việc ghi nhật ký và phút hồi tâm 186
Vấn đề canh tân định kỳ trong hành trình thực hành phút hồi tâm 191
PHẦN IV: LÒNG CAN ĐẢM 193
Chương 11: Phút hồi tâm và lòng can đảm để yêu 194
“Ta được sai đến để đếm bước chân ngươi” 195
Giai đoạn khởi sự của việc thực hành phút hồi tâm 199
Những vết thương tâm hồn 202
Chương 12: Phút hồi tâm và thái độ quy phục tình yêu 209
An ủi thiêng liêng và sầu khổ thiêng liêng 209
Thái độ buông bỏ mình 215
“Tình yêu không cần đến nguyên nhân bên ngoài nó” 220
PHẦN V: HOA TRÁI CỦA PHÚT HỒI TÂM 223
Chương 13: Phút hồi tâm và chiều kích cộng đoàn 224
Hoa trái từ việc thực hành phút hồi tâm của thánh Inhaxiô 225
Hoa trái từ việc thực hành phút hồi tâm của chúng ta 227
Ý thức phân định suốt trong ngày sống 231
Phút hồi tâm và đời sống chung 235
Chương 14: Phút hồi tâm và những chọn lựa 241
“Này Con đến để thực thi ý Ngài” 241
Một quá trình khai quang tiệm tiến 246
Tìm gặp Thiên Chúa trong mọi sự 247
Tìm đọc thêm 254