Liên kết Kitô giáo
Phụ đề: Hướng đến một niềm tin bền chặt
Nguyên tác: Coherent Christianity Toward an Articulate Faith
Tác giả: Louis Roy, OP
Ký hiệu tác giả: RO-L
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008578
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 231
Kho sách: Kho A
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Phần I: Một cái nhìn khái quát  
1. Cuộc phiêu lưu thực tế 14
2. Những thành phần kinh nghiệm Kitô giáo 30
Phần II: Tường quan với Thiên Chúa  
3. Hành động của Đức tin Kitô giáo 60
4. Ý thức luận và vớ mộng 75
5. Những lý do tôn giáo hy vọng 84
6. Uốc muốn của con người và tình yêu của Thiên Chúa 98
Phần III: Nhận định mục vụ  
7. Các Giáo hội đương đầu với bốn não trạng 128
8. Gợi lên, nhận thức và mở rộng kinh nghiệm này 139
9. Tính nội tại và liên quan 147
10. Tin mừng và những sự kiện hằng tuần 167
Phần IV: Đối thoại phê bình  
11. Về sự Phục sinh 188
12. Những lời của thầy linh hướng 200
13. Bernard lonergan, Nhà thần học về đối thoai 219
Kết luận 230