Thánh Thể trọng tâm đời sống của tôi
Tác giả: Henri J.M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0004094
Nhà xuất bản: Novalis
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0006234
Nhà xuất bản: Novalis
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008650
Nhà xuất bản: Novalis
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Dẫn nhập 6
Trên đường Em-mau 10
Chương I: Chịu những mất mát 13
Chương II: Minh định sự hiện diện 31
Chương III: Tiếp đón người khách lạ 47
Chương IV: Vào trong hiệp thông 59
Chương V: Đi trong sứ mệnh 73