Hoa trái thinh lặng
Phụ đề: Thoughts in Solitude
Tác giả: Thomas Merton
Ký hiệu tác giả: ME-T
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008748
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 108
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần 1: Những khía cạnh của đời sống thiêng liêng 15
Phần 2: Yêu mến sự cô tịch 71