Đêm dày
Phụ đề: Thánh Gioan Thánh Giá toàn tập
Tác giả: Thánh Gioan Thánh giá
Ký hiệu tác giả: GATG
Dịch giả: Nguyễn Uy Nam, Trăng Thập Tự
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008376
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 261
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn vào tác phẩm Đêm Dày 5
Lời mở đầu 30
Những ca khúc của linh hồn 31
ĐÊM DÀY 41
Lời mở đầu 43
Những ca khúc của linh hồn 44
ĐÊM DÀY - QUYỂN 1: ĐÊM GIÁC QUAN 47
Chương 1: Những bất toàn của những người mới bắt đầu 51
Chương 2: Những bất toàn do tính kiêu ngạo 54
Chương 3: Những bất toàn do tật hà tiện ham hố 60
Chương 4: Những bất toàn do tật mê tà dâm 63
Chương 5: Những bất toàn do tật nóng giận 69
Chương 6: Những bất toàn do tật mê ăn tâm linh 71
Chương 7: Những bất toàn do tật ghen tị và lười biếng tâm linh 77
Chương 8: Khởi sự minh giải về đêm dày 81
Chương 9: Các dấu hiệu về đêm thanh tẩy giác quan 85
Chương 10: Cách xử sự trong đêm giác quan 92
Chương 11: Minh giải ba câu của ca khúc thứ nhất 96
Chương 12: Những lợi ích của đêm giác quan 101
Chương 13: Những lợi ích khác của đêm giác quan 109
Chương 14: Minh giải câu chót của ca khúc thứ nhất 116
ĐÊM DÀY - QUYỂN 2: ĐÊM TÂM LINH 121
Chương 1: Đêm tối tâm linh 123
Chương 2: Một số bất toàn nơi những người đã tiến khá xa 126
Chương 3: Minh giải về những điều kế tiếp 130
Chương 4: Giới thiệu và minh giải ca khúc thứ nhất 133
Chương 5: Ơn chiêm niệm tăm tối không chỉ là đêm dày nhưng còn là đau đớn và cực hình 135
Chương 6: Những đau đớn phiền muộn khác trong đêm này 141
Chương 7: Bàn tiếp về những phiền muộn và khắc khoải nơi lòng muốn 147
Chương 8: Những đau đớn khác ở bậc này 155
Chương 9: Đêm này che tối để chiếu và ban ánh sáng cho linh hồn 161
Chương 10: Một so sánh giúp minh giải sự thanh tẩy 170
Chương 11: Nhờ khó khăn mà đạt được lòng mến Chúa nồng nàn 176
Chương 12: Đêm này chẳng khác nào một thứ luyện ngục 182
Chương 13: Những hiệu quả dịu ngọt khác của đêm này 187
Chương 14: Minh giải ba câu chót của ca khúc thứ nhất 196
Chương 15: Ca khúc thứ hai 199
Chương 16: Nhờ đâu linh hồn được an toàn khi bước trong tăm tối 201
Chương 17: Bí quyết của ơn chiêm niệm tăm tối 212
Chương 18: Sự khôn ngoan kín nhiệm tiến dần lên như leo thang 220
Chương 19: Năm bậc đầu trong mười bậc thang tình Chúa 224
Chương 20: Năm bậc thang còn lại 231
Chương 21: Cải trang và những sắc phục của linh hồn trong đêm đen 237
Chương 22: Giải thích câu thứ ba của ca khúc thứ hai 245
Chương 23: Câu thứ tư: nơi ẩn náu kỳ diệu của linh hồn 247
Chương 24: Kết luận phần minh giải ca khúc thứ hai 257
Chương 25: Minh giải vắn tắt ca khúc thứ ba 260