Khúc linh ca
Tác giả: Thánh Gioan Thánh giá
Ký hiệu tác giả: GATG
Dịch giả: Nguyễn Uy Nam, Trăng Thập Tự
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008266
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008952
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời của người dịch 4
Dẫn vào Khúc linh ca 9
Khúc linh ca 42
Sơ lược 51
Ca khúc 1 53
Ca khúc 2 72
Ca khúc 3 79
Ca khúc 4 88
Ca khúc 5 92
Ca khúc 6 96
Ca khúc 7 101
Ca khúc 8 108
Ca khúc 9 113
Ca khúc 10 120
Ca khúc 11 126
Ca khúc 12 139
Ca khúc 13 148
Ca khúc 14 và 15 159
Ca khúc 16 186
Ca khúc 17 196
Ca khúc 18 206
Ca khúc 19 213
Ca khúc 20 và 21 219
Ca khúc 22 237
Ca khúc 23 247
Ca khúc 24 252
Ca khúc 25 263
Ca khúc 26 274
Ca khúc 27 289
Ca khúc 28 296
Ca khúc 29 303
Ca khúc 30 312
Ca khúc 31 324
Ca khúc 32 332
Ca khúc 33 339
Ca khúc 34 347
Ca khúc 35 353
Ca khúc 36 359
Ca khúc 37 370
Ca khúc 38 378
Ca khúc 39 387
Ca khúc 40 401
Dẫn vào việc đọc các tác phẩm của Thánh Gioan Thánh Giá 408
Chỗ tiệm cận và sự cách biệt giữa khúc đoạn trường và khúc linh ca 459
Phụ lục: các bài thơ 481