Danh ngôn của các Tổ phụ trong hoang mạc
Tác giả: Thomas Merton
Ký hiệu tác giả: ME-T
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002158
Nhà xuất bản: Antôn & Đuốc sáng
Khổ sách: 21
Số trang: 82
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích