Từ trên núi xuống
Phụ đề: Áp dụng tuần tĩnh tâm vào cuộc sống thường ngày
Nguyên tác: Coming down the mountain
Tác giả: Thomas Hart
Ký hiệu tác giả: HA-T
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002421
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 196
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0006941
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 275
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 8
Tuần lễ 1 12
Tuần tĩnh tâm đã quan 16
Kéo dài tuần tĩnh tâm 20
Cuộc biến hình của Kitô hữu 25
Hạng người khó tính khó nết 25
Có ai can tôi đâu? 29
Tình thân ái 33
Nhận biết thánh ý Chúa 37
Tuần lễ 2 41
Tuần lễ 3 71
Tuần lễ 4 103
Tuần lễ 5 134
Tuần lễ 6 166