Lên núi Sinai gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống
Tác giả: Raniero Cantalamessa, OFM
Ký hiệu tác giả: CA-R
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008603
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 262
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0008994
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 262
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
1. Trở lại với chính sự vật 11
2. Thiên Chúa, cảm thức về một sự hiện diện 19
3. Khi con tìm kiếm Chúa, chính là hạnh phúc con kiếm tìm 29
4. Mầu nhiệm đáng sợ và lôi cuốn 39
5. Ta ghét các công việc ngươi làm, còn ngưưi ta yêu ngươi 47
6. Thiên Chúa, núi đá vĩnh cửu 55
7. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa 65
8. Hãy trở vào bên trong bạn 75
9. Lạy Chúa, Chúa là ai và con là ai? 81
10. Môsê đã vào trong đám mây 87
11. Đứng gác trên đường luỹ 93
12. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch 101
13. Hãy ra ngoài và lên núi trước mặt Đức Chúa 107 
14. Con muốn Thiên Chúa 115 
15. Lạy Chúa tể hoàn vũ, con tạ ơn Ngài 125 
16. Một dòng lữa tràn trề  135 
17. Những vũ khí chiến đấu của chúng ta  145 
18. BIết Thiên Chúa là nhận ra Ngài 149 
19. Một Thiên Chúa bị khuất phục  157 
20. Thiên Chúa của Abraham và Thiên Chúa của các triết gia 165
21. Các ông giết một Thiên Chúa đã chết 173
22. Sự thật và tìm kiếm 185
23. Đức tin không kết thúc ở những công thức 191
24. Ai trong chúng ta có thể đững vững trong lửa hoả hào muôn kiếp? 199
25. Hãy để cho Thiên Chúa được tự do 207
26. Thần khí ban sự sống 213
27. Nhu cầu thờ phượng 221
28. Trong hốc đá 229
29. Hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh Ngài 137
30. Khao khát Thiên Chúa 243
31. Hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài 251
Lời bạt: "Ta sẽ là Thiên Chúc các ngươi" 257