Từ giáo dân đến giáo dân
Phụ đề: 153 bài chia sẻ
Tác giả: Lưu Thuỳ Diệp
Ký hiệu tác giả: LU-D
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008741
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 331
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
2. KHÁM PHÁ CON NGƯỜI (76-123) 9
2.1. Biết mình (76-107) 10
76. Ý nghĩa cuộc sống 11
77. Chúng ta có cần Chúa nữa không? 15
78. Tự trọng và tự ái 18
79. Đức ái đích thật 21
80. Chúng ta có khôn ngoan không? 25
81. Những yến bạc 28
82. Khi chiêm ngắm Hang đá 32
83. Mặt nạ 36
84. Lệ thuộc vào Chúa 39
85. Cái tôi 41
86. Tự do 45
87. Khiêm tốn 48
88. Cặp mắt bệnh 51
89. Lăn tăn gợn sóng 58
90. Được là chính mình 61
91. Giã từ đau khổ 65
92. Kỳ lắm 68
93. Như chúng con cũng tha 71
94. Mục đích nào phương tiện nấy 75
95. Làm chứng cho Chúa 79
96. Bị thành kiến trói buộc 83
97. Vấn đề là do mình 87
98. Định mệnh là do mình 91
99. Tất cả là hồng ân 94
100. Khí cụ mềm dẻo 97
101. Hài lòng về mình  100
102. Tại sao phải tha thứ? 104
103. Không thừa không thiếu 108
104. Vì mình hay vì người? 112
105. Bàn ra 116
106. Tại sao? 119
107. Tốt xấu do mình 124
2.2. Biết mình (108-123) 124
108. Tình yêu và hạnh phúc 125
109. Tha thứ 128
110. Dạy "nhau" từ thuở "sơ" 132
111. Người đồng tính sống khiết tịnh như bằng chứng tình yêu 136
112. Xin lỗi 139
113. Lèo lái tình cảm 142
114. Dĩ hoà vi quý 145
115. Những sự thật không nên nói 149
116. Khéo léo và tinh tế 153
117. Cho và nhận 156
118. Con dao hai lưỡi 160
119. "Họ không biết việc họ làm" 164
120. Trưởng thành trong tương quan 168
121. Để công trình Thiên Chúa được tỏ hiện 172
122. Lựa lời mà nói 175
123. Đổi tính đổi nết 178
3. TRAO ĐỔI CÙNG NHAU (124-153) 183
3.1. Chuyện đạo (124-133) 184
124. Đóng góp kha khá 185
125. Chuyện của ai? 189
126. "Vitamin C" giả hay thật? 193
127. Có Chúa giả không? 196
128. Thiên Chúa và Đức Phật 201
129. Ma quỷ quấy phá? 205
130. "Thầy đã thắng thế gian" 209
131. Lời Chúa và tâm lý học 213
132. Tình thương và tâm lý 217
133. Ai gây chuyện trước 221
3.2. Chuyện đời (134-153) 224
134. Thế nào là yêu thương? 225
135. Nhục nhã quá 228
136. Đừng phán xét 231
137. Mục đích hay phương tiện 235
138. Kém may mắn 239
139. Người hay ta "kỳ"? 242
140. Trước làm phúc sau mua vui 246
141. Yêu thương đúng cách 246
142. Không nên la mắng con? 250
143. Sao kỳ vậy? 254
144. Chẳng ai hơn ai 258
145. Vô ý vô tứ 261
146. Tin Chúa hay nghe bố mẹ? 265
147. Khả năng vô hạn trong Chúa 268
148. Sống sao nổi? 271
149. Tin hay giả bộ tin? 275
150. Thương ai nhất? 279
151. Tình thế khó xử 283
152. Muốn cá hay cần câu? 286
153. Tâm tình người mẹ 289
Thay cho lời kết 294
Thư của một người mẹ gửi cho con đỡ đầu ngày Rửa tội 299