Đỉnh trời yêu thương
Tác giả: John Wu
Ký hiệu tác giả: WU-J
Dịch giả: Lưu Tấn
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007065
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 302
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
A. PHẦN MỞ ĐẦU: TÌNH YÊU TĂNG TRƯỞNG 7
I. Ý niệm về sự tiến bộ 7
II. Ba chặng đường 11
III. Tình yêu chớm nụ 17
IV. Tình yêu nở hoa 25
V. Tình yêu kết trái 29
VI. Toát lược 36
B. PHẦN THỨ NHẤT: TÌNH YÊU CHỚM NỤ  
NHẬP ĐỀ. 41
Chương I: Sự nghịch lý của những giá trị thực  
I. Tất cả chúng ta đều là những chiếc bóng mau qua 46
II. Trở nên trống rỗng là điều quan trọng 49
III. Tinh thần của Đức Ki tô 53
IV. Người hành khất đã từng làm vua 57
Chương II: Chế ngự bản thân  
I. Hồn và xác 68
II. Tình yêu và sự chế ngự bản thân 72
III. Tập chế ngự bản thân 76
IV. Thử thách và sửa phạt 79
Chương III: Hiền lành  
I. Hài hước ví như gia vị của hiền lành 84
II. Hiến lành và sức mạnh của chí khí 89
III. Mẫu gương Thánh Tê rê sa 95
IV. Những mẫu gương khác 99
V. Hiền lành và khiêm nhường 101
VI. Triết gia Trung hoa với sự hiền lành 103
PHẦN THỨ HAI: TÌNH YÊU NỞ HOA  
DẪN NHẬP 110
Chương IV: Khát vọng tình yêu  
I. Một thoáng nhìn về trước ra sau 121
II. Ánh sáng thiên phú, nguồn suối khát vọng 124
III. Tình yêu và nhận thức 132
IV. Lòng quảng đại từ hai phía: Linh hồn và Thiên Chúa 135
Chương V: Bác ái huynh đệ  
I. Lời bình của Đức Ki tô. 143
II. Ba mức độ biểu lộ lòng thương xót. 144
III. Lòng thương xót của những người chiêm niệm 152
IV. Lòng thương xót hoàn tất sự công chính 159
V. Phao lô cùng khát vọng với Đức Ki tô 163
PHẦN THỨ BA: TÌNH YÊU KẾT TRÁI  
DẪN NHẬP 167
Chương VI: Đêm tối tăm  
I. Tinh thần phải chịu thanh tẩy, cần phải thanh tẩy 174
II. Những mẫu gương tiêu biểu 180
III. Tinh thần Công giáo 188
IV. Ba mức độ tinh sạch trong lòng 199
Chương VII: Bình an trong tâm hồn  
I. Hòa bình và thánh gươm 208
II. Đức Kitô, Đấng kiện toàn hòa bình 210
III. Suối nguồn bình an 212
IV. Hôn nhân tính thần như khúc nhạc giao hưởng 224
1. Lửa và nước 224
2. Giác quan và tâm trí 226
3. Hoạt động và chiêm niệm 228
4. Ngọt ngào và cay đắng 229
5. Linh hồn và vũ trụ 231
6. Sáng và tối 236
7. Lời nói và thinh lặng 241
8. Người kiến tạo hòa bình và con cái Chúa 242
Chương VIII: Niềm vui của tình yêu  
I. Cấp độ niềm vui 246
II. Hòa bình và niềm vui 247
III. Tình yêu và thập giá 250
IV. Tình yêu và niềm vui 253
V. Niềm vui  và đau khổ 255
VI. Niềm vui khi bị ngược đãi 256
VII. Thánh tức là người tử đạo 260
PHẦN KẾT: ĐỨC KITÔ LÀ CON ĐƯỜNG SỐNG  
I. Hồi hương 267
II. Đức Kitô nói với thánh Phêrô 269
III. Con đường của những mối phúc thật 274
IV. Đức Kitô với các mối phúc Thánh Tẩy 277
V. Đức Kitô với các mối phúc của đời hoạt động 280
VI. Đức Kitô với các mối phúc chiêm niệm 286
VII. Chu kỳ đời sống thiêng liêng 290
VIII. Nhịp điệu đời sống thiêng liêng 295
Minh giải và cảm tạ 298