Cơn say từ tốn Thần Khí
Tác giả: Raniero Cantalamessa, OFM
Ký hiệu tác giả: CA-R
Dịch giả: Lm. Micae Trần Đình Quảng
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008574
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 300
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỞ ĐẦU 11
1. "CHÚNG TA HÃY VUI MỪNG UỐNG SỰ SỐNG DỒI DÀO TỪ TỐN THẦN KHÍ" 13
"Cơn say từ tốn" nơi các Giáo Phụ 14
Sự từ tốn thiêng liêng trong Tân ước 21
Chúng ta có tin đó thực sự là điều Kinh Thánh nói không? 25
Nhãn quan cho cuộc Canh tân 31
2. TỪ TỐN VÀ KHIÊM NHƯỜNG 39
Sự khiêm nhường của Đức Giêsu 39
Khiêm nhường và từ tốn 44
Sự khiêm nhường của Thiên Chúa 46
Thực tập khiêm nhường 50
Khiêm nhường giữa vợ chồng 53
Khiêm nhường trong cuộc Canh tân 55
3. HOÁN CẢI CÁ NHÂN VÀ HOÀ GIẢI 61
Sự hoán cải trong Phúc Âm 63
Sự hoán cải trong huấn giáo của các Tông đồ 70
Sự hoán cải thứ hai trong công cuộc Canh tân 74
4. TỪ CON NGƯỜI CŨ ĐẾN CON NGƯỜI MỚI 83
Từ con người cũ đến con người mới: bước vượt qua đã được hoàn tất 87
Lề luật và ân sủng 89
Điều răn mới 92
Từ con người cũ đến con người mới: bước vượt qua phải thực hiện 95
Hãy mang lấy ách của tôi  
5. NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC THÁNH HIẾN 111
"Ngươi là một dân được thánh hiến cho Chúa" 114
Đức Kitô, Đấng được thánh hiến 116
Kitô hữu là những người được thánh hiến 120
Vua, tiên tri, tư tế 123
Chức tư tế phổ quát của các Kitô hữu 125
Đừng rập theo thói đời này 128
Thánh hiến và trong sạch 130
6. TẤT CẢ CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC ĐẦY TRÀN MỘT THẦN KHÍ DUY NHẤT 135
Nước từ tảng đá 135
Cơn say và sự từ tốn 139
Cơn mưa thấm sâu của Thần Khí 146
Phép Rửa trong Thần Khí 150
7. SỰ TUÔN ĐỔ THẦN KHÍ HAY PHÉP RỬA TRONG THẦN KHÍ 155
Để mình được đổi mới trong Thần Khí 155
Phép Rửa, một bí tích "bị ngăn trở" 160
Công trình của Thiên Chúa và công trình của con người trong Phép Rửa 162
Ý nghĩa của Phép Rửa trong Thần Khí hoặc sự tuôn đổ Thần Khí 168
Đức Giêsu, Đấng rửa trong Chúa Thánh Thần 171
Bác ái huynh đệ, kinh nguyện và đặc tay 176
8. NHỮNG ĐẶC SỦNG 183
Đặc sủng và bí tích 185
Đặc sủng và phục vụ 192
Thực hành đặc sủng 197
9. BẤY GIỜ CÁC ÔNG SẼ BIẾT LÀ TÔI HẰNG HỮU 207
Ngài trao Thần Khí 212
Hiện hữu trong Đức Giêsu Ktô 214
Một lời cho cuộc Canh tân 216
Để không phải "kết thúc trong xác thịt" 222
Phép Rửa trong Thần Khí 229
10. HÃY XÂY LẠI NHÀ CỦA TA 233
Canh tân trong Thần Khí và Giáo hội "Công giáo" 236
Canh tân tron Thần Khí và Giáo hội địa phương 245
Làm mọi sự trong sự hiệp thông với Giám mục 249
11. VĨNH CỬU! VĨNH CỬU! 257
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi" 258
Nước hằng sống và bánh hằng sống 264
Phúc cho mắt nào được thấy điều anh em thấy 269
Hoài niệm về vĩnh cửu 272
Khai ân của Thần Khí 284
12. VĨNH CỬU VÀ BÁC ÁI 289