Thơ và châm ngôn
Phụ đề: Thánh Gioan Thánh Giá toàn tập
Tác giả: Thánh Gioan Thánh giá
Ký hiệu tác giả: GATG
Dịch giả: Nguyễn Uy Nam, Trăng Thập Tự
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008378
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 314
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần giới thiệu tổng quát 5
Đôi lời của người dịch 5
Việc phiên dịch - nguyên bản và các bản dịch đối chiếu 6
Những dẫn nhập của Cha Lucien Marie De Saint Joseph  8
Trình tự các tác phẩm 9
Ngợi ca lòng thương xót 11
Giới thiệu chung về Thánh Gioan Thánh Giá 15
Những năm đầu đời 17
Ơn gọi Cát Minh 19
Bước theo lý tưởng Têrêxa 23
Xung đột thẩm quyền tài phán  32
Nhà thơ và cha linh hướng 37
Những năm cuối cùng 40
Chân dung một vị thánh 43
Niên biểu tiểu sử 52
Các tác phẩm 61
Dẫn vào việc đọc các tác phẩm của Thánh Gioan Thánh Giá   71
Ghi chú 119
NHỮNG BÀI THƠ  121
DẪN VÀO CÁC BÀI THƠ  122
1. Các bài thơ và lịch sử  122
2. Những bài thơ huyền giao và văn chương 128
3. Giáo thuyết của các bài thơ 137
Đêm Dày 162
Những Ca Khúc Tâm Linh Phiên Bản A  164
Những Ca Khúc Tâm Linh Phiên Bản B 174
Ngọn Lửa Nồng 184
Đoản Khúc 1  186
Đoản Khúc 2 190
Đoản Khúc 3 194
Chú Bé Chăn Cừu  197
Dòng Suối  200
Điểm Tựa 204
Điều Tình Cờ Gặp Được 207
CÁC TÌNH KHÚC 212
Tình khúc 1: về đoạn Tin Mừng “lúc khởi nguyên đã có Lời”trong liên hệ với Ba Ngôi Chí Thánh  214
Tình khúc 2: Về sự chuyển thông giữa Ba Ngôi 217
Tình khúc 3: Về sáng tạo 219
Tình khúc 4: Về sáng tạo (tiếp theo) 221
Tình khúc 5: Những khát vọng của các thánh tổ phụ 225
Tình khúc 6: Những khát vọng của các thánh tố phụ (tiếp theo) 227
Tình khúc 7: Về Nhập thể 228
Tình khúc 8: Về Nhập thể (tiếp theo) 231
Tình khúc 9: Giáng sinh 232
Tình khúc 10: Một tình khúc khác về Thánh Vịnh “trên sông Babylon”  234
NHỮNG CHÂM NGÔN CỦA ÁNH SÁNG VÀ TÌNH YÊU 239
Lời dẫn nhập 240
Ghi chú 257
Lời mở đầu 258
1. Phần ghi lại theo thủ bút Andujar 259
Lời nguyện của linh hồn say đắm 263
2. Những điểm mến yêu 272
3. Những châm ngôn gom góp do chị Mađalêna của Chúa Thánh Linh, đan nữ Cát Minh Chân Trần Ở Đan Viện Béas  284
4. Những lời khuyên do chị Maria của Chúa Giêsu nhớ được 286
5. Những lời khuyên khác  286
NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG 289
Chống lại thế gian 290
Chống lại ma quỷ 294
Chống lại chính mình và sự xảo trá của tính xác thịt 297
Những lời khuyên gởi một tu sĩ nhằm giúp đạt tới hoàn thiện 299
Những cấp độ hoàn thiện 305
Bản kiểm xét và nhận định 308