Sống cuộc đời
Tác giả: Phạm Ngọc Cảnh
Ký hiệu tác giả: PH-C
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002537
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0007712
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
* Vào tâp 3
1.        Tôi là Ki tô hữu 4
2.        Kitô hữu giữa trời 8
3.        Tôi có tuổi đời 12
4.        Tôi có phái tính riêng 17
5.        Tôi có một thân xác 21
6.        Với thân xác, tôi nói năng 25
7.        Với thân xác, tôi lắng nghe 30
8.        Với thân xác, tôi quan sát ngắm nhìn 35
9.        Với thân xác, tôi đi đứng di chuyển 40
10.    Với thân xác, tôi làm việc hành động 45
11.    Với trái tim, tôi yêu thương 49
12.    Tôi có một linh hồn 53
13.    Với khả năng của linh hồn, tôi suy tư duy 57
14.    Với...của linh hồn, tôi ước muốn quyết định 61
15.    Tôi có tự do 65
16.    Tôi có một gia đình 70
17.    Trong gia tình, tôi là cha mẹ 75
18.    Trong gia đình, tôi là cha 80
19.    Trong gia đình, tôi là mẹ 85
20.    Trong gia đình, tôi là con cái 90
21.    Tôi là anh chị em trong gia đình 95
22.    Tôi sống tuổi hoa niên 100
23.    Trước ngưỡng cửa hôn nhân 104
24.    Trong nếp sống hôn nhân, tôi chồng 109
25.    Trong nếp sống hôn nhân, tôi v 115
26.    Tôi sống độc thân ti gia 120
27.    Tôi sống đời góa bụa 125
28.    Tôi sống tuổi già 130
29.    Kitô hữu sống tuổi già 13G
30.    Kitô hữu trước cái chết 141