Cuộc đời là một chuyến đi
Tác giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
Ký hiệu tác giả: PH-H
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007472
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay lời tựa 5
Dẫn nhập: Câu chuyện người lữ khách 11
Chương I: Tiếng gọi vào đời 25
Chương II: Đời người là một chuyến đi 37
Chương III: Sa mạc 43
Chương IV: Chiêm niệm 53
Chương V: Tình yêu 65
Chương VI: Bí tích 75
Chương VII: Giáo hội 81
Chương VIII: Hành trình để trở nên muối cho đời 89
Chương IX: Thất bại 103
Chương X: Thất bại và tình yêu 115
Chương XI: Sự phục hồi 123
Chương XII: Đau khổ 133
Chương XIII: Chữa lành 145
Chương VIV: Hành trình tìm kiếm sự bình an đích thực 155
Chương XV: Cộng đoàn 167
Chương XVI: Chúa Kitô 177
Chương XVII: Những hành trình cần thiết trong cuộc hành trình tìm Chúa 185
Chương XVIII: Lòng biết ơn và ân sủng 191
Chương XIX: Hành trình nội tâm của tuổi trung niên 197
Chương XX: Hành trình đi đến trưởng thành của tuổi già 209
Thư mục 217