Tìm kiếm và giữ lấy bình an
Nguyên tác: Recherche la Paix et Poursuis la
Tác giả: Jacques Philippe
Ký hiệu tác giả: PH-J
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001252
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 133
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0001713
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 133
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0001714
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 133
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 335MC0006509
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 133
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 7
Phần I. Bình an nội tâm, con đường nên thánh 9
1. Không có Thầy các con không thể làm gì được 10
2. Bình an nội tâm và hoa trái tông đồ 14
3. Bình an và cuộc chiến đấu thiêng liêng 16
4. Bình an thường bị đe dọa trong cuộc chiến thiêng liêng 19
5. Những lý do khiến chúng ta đánh mất bình an luôn luôn không chính đáng 22
6. Thiện tâm, điều khiện không thể thiếu để có bính an 25
7. Thiện tâm: Điều kiện đủ để có bình an nội tâm 28
Phần II. Phản ứng thế nào trước những gì khiến chúng ta đánh mất bình an 31
1. Những khó khăn trong cuộc sống và nỗi sợ phải hụt hẫng 32
2. Khó khăn trong việc tin vào sự quan phòng 37
3. Sợ đau khổ 40
4. Để lớn lên trong niềm tin: Lời cầu nguyện của một em bé 44
5. Phó thác hoàn toàn hoặc không phó thác gì cả 48
6. Thiên Chúa đòi hỏi mọi sự, nhưng không nhất thiết người lấy đi tất cả 50
7. Phải làm gì khi bạn không có khả năng từ bỏ chính mình 52
8. Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì 53
9. Thái độ phải có trước đau khổ của những người thân 58
10. Trong tất cả những ai đang đau khổ, có Chúa Giê-su 63
11. Lầm lỗi và những thiếu sót của những người khác 65
12. Kiên nhẫn với những người khác 70
13. Kiên nhẫn với những lầm lỗi và bất toàn của chính mình 72
14. Thiên Chúa có thể rút ra điều lành ngay trong những lầm lỡ của chúng ta 77
15. Làm gì khi chúng ta lỡ phạm tội 81
16. Lo lắng khi pjair quyết định 86
17. Con đường vương giả của tình yêu 97
18. Một vài lời khuyên dưới hình thức kết luận 99
Phần III. Các thánh nói gì với chúng ta 103
Thánh Gioan Bonilla 104
Thánh Phanxico Salesio 106
Thánh Terexa Avila 116
Thánh Maria nhập thể 118
Thánh Phanxico Maria Jacob Libermann 119
Thánh Padre 132