Tôi muốn sống tự do
Phụ đề: Sức mạnh của đức tin, đức cậy và đức mến
Tác giả: Jack Philip
Ký hiệu tác giả: PH-J
Dịch giả: Nguyễn Ngọc Kính, OFM
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006286
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 169
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 7
Chương 1: TỰ DO VÀ CHẤP NHẬN 9
1. Tìm kiếm tự do 9
2. Chấp nhận chính mình 29
3. Chấp nhận đau khổ 43
4. Chấp nhận người khác 62
Chương 2: GIẤY PHÚT HIỆN TẠI 87
1. Tự do và giây phút hiền tại 87
2. Tình yêu chỉ "kết hợp " với thì hiện tại 90
3. Người ta chỉ có thể đau khổ trong chốc lat 92
4. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy 93
5. Ngày mai cứ để ngày mai lo 96
6. Hãy sống, nhưng sẵn sàng chờ đón cái chết 99
7. Hiện diện ở đây vì người khác 102
8. Thời gian tâm lý và thời gian nội tâm 103
Chương 3: NĂNG ĐỘNG ĐỨC TIN ĐỨC CẬY VÀ ĐỨC MẾN 106
1. Các nhân đức đối thần 106
2. Chúa Thánh Thần tác động bằng ba cách 111
3. Ơn kêu gọi và quà tặng đức tin 113
4. Những giọt nước mắt của Phêrô và quà tặng hy vọng 114
5. Lẽ ngũ tuần và hồng ân đức mến 118
6. Lửa soi sáng, lửa nung nấu và lửa biến đổi 118
7. Năng động của nhân đức đối thần và vai trò trọng yếu của đức cậy 120
8. Đức mến cần có đức cậy và đức cậy thì đặt nền tảng trên đức tin 122
9. Vai trò trọng yếu của đức cậy 126
10. Năng động tội lỗi và năng động ân sủng 128
11. Đức cậy và lòng trong sạch 129
Chương 4: TỪ LỀ LUẬT ĐẾN ÂN SỦNG 137
1. Lề luật và ân sủng 137
2. Noi nào có tự do nơi đó thần khí ngự trị. Tự do và phóng túng 138
3. Cạm bẫy của luật lệ 140
4. Học yêu thương: cho và nhận một cách nhưng không 146
Chương 5: TỰ DO VÀ TINH THẦN NGHÈO KHÓ 150
1. Nhu cầu "hiện hữu" 150
2. Kiêu ngạo và tinh thần nghèo khó 153
3. Thử thách thiêng liêng 158
4. Sự nâng đỡ duy nhất 163
5. Người tự do không có gì để mất 164
6. Phúc cho người nghèo 166