Hãy tiến ra chỗ nước sâu
Phụ đề: Nhật ký thiêng liêng
Nguyên tác: Avance en eau Profonde
Tác giả: Xavier Thévenot
Ký hiệu tác giả: TH-X
Dịch giả: Lm. Đặng Xuân Thành
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002137
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0002138
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0002139
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Kỉ niệm sinh nhật với nến và thổi nến 7
Yêu quí thân phận thụ tạo của mình 11
Đặt chân trên đất 13
Ngã bệnh 18
Làm bạn với chính mình 20
Thiên Chúa yêu quí "một mà nhiều" 22
"Lạy chúa, chỉ một mình ngài là khôn tả" 28
Giấc ngủ của con Thiên Chúa 31
Công việc "làm biểu tượng" hay "ráp nối" của Đức Maria 34
Ơn thánh, ý nghĩa và vấn nạn 40
Chán ngán, hình ảnh tiên báo sự chết 43
Trong nơi kín đạo, trước mặt Chúa Cha. Mùa chay 49
"nếu ông là con Thiên Chúa…" 57
Bị Thánh kinh cám dỗ 61
Biến đổi không gian 64
Khiếp sợ trước tiếng Chúa gọi 71
Đau đớn 75
Quyết tâm và vui sống 77
"hãy tiến ra chỗ nước sâu" 84
Thứ năm tuần thánh. Thiên chúa ẩn mình 89
Thứ sáu tuần thành. "Lạy cha, xin tha cho họ" 95
Thứ bảy tuần thánh. Ngày của hy vọng 99
Phục sinh: "nguồn vui cho kẻ cứng lòng tin" 104
"hoa đẹp chẳng vì sao" 108
Hy vọng mà vẫn không hết bị thương 110
Đức Giêsu làm bộ hay Thiên Chúa thận trọng 112
Đường đi, sự thật, sự sống 116
Người bệnh và thời gian 124
Yêu quí sách vở có giúp giải thoát mình không? 129
Thánh kinh: một bộ sách vừa đơn sơ vừa phức tạp 135
Con người và sự thật 141
Những trung gian hay những con đường vòng 147
Một đường vòng cần thiết với thái độ hoàn toàn vô vị lợi 150
Nói năng và hiện hữu 153