Bản đồ đức tin
Nguyên tác: Faith Maps
Tác giả: Michael Paul Gallagher
Ký hiệu tác giả: GA-M
Dịch giả: JB. Thái Thuận Hòa
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0006168
Nhà xuất bản: Darton
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 248
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập: Học hỏi từ những người khổng lồ 7
1. John Henry Newman: Nhật ký tự truyện 17
2. Maurice Blondel: Kịch trường của khát khao 41
3. Karl Rahner: Sức hút của điều thần bí 59
4. Hans Urs von Balthasar: Tấn kịch của nét đẹp 81
5. Bernard Lonegan: Cẩm nang hướng dẫn đến tặng vật 101
6. Flannery O'Connor: Công kích trí tưởng 121
7. Dorothee Soelle: Nhà thần bí- nhà tranh đấu tích cực cho đức tin 141
8. Charles Taylor: Áp lực của tính hiện đại 161
9. Pierangelo Sequeri: tầm nhận thức về sự tưởng tượng 181
10. Joseph Ratzinger: Thiên Chúa mang khuôn mặt con người 201
Kết luận: Đồng quy các trụ cột triết 223
Một lời biện giải tôn giáo đương đại 243