Những cuộc hẹn của Thiên Chúa
Tác giả: Stan Rougier
Ký hiệu tác giả: RO-S
Dịch giả: Thérèse Trần Thiết
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0001232
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0001233
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0001724
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0002889
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tác giả 5
Giới thiệu sách 6
Lời mở 7
Thiên Chúa là gì? 11
1. Vẻ đẹp của thụ tạo 22
2. Những công trường của thế giới 31
3. Những chứng nhân vĩ đại của nhân loại 44
4. Niềm vui 57
5. Tại sao có tôi? 71
6. Đôi bạn và gia đình 83
7. Những cuộc gặp gỡ 94
8. Những mong chờ của những kẻ chưa được yêu đủ 100
9. Đối thoại giữa các tôn giáo 107
10. Thuyết vô thần 123
11. Lời Chúa 133
12. Thinh lặng 144
13. Cầu nguyện 152
14. Các bí tích 170
15. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 187
16. Những đau khổ của chúng ta 203
17. Những lỗi lầm của chúng ta 252
18. Còn bốn cuộc hẹn khác 273
1. Tự do của con người 273
2. Tiếng nói của lương tâm 277
3. Đồng hành tâm linh 279
4. Tha thứ cho những ai xúc phạm 281
19. Giờ chết 285
Lời kết 298
Mục lục 301