Chọn lựa của con tim làm nên khác biệt
Nguyên tác: Père Jérôme. Essai sur la très noble vurtu de religion
Tác giả: Lm. Jérôme
Ký hiệu tác giả: JER
Dịch giả: Nhóm Sept - Fons
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008026
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 19
Số trang: 248
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa   5
TIỂU LUẬN VỀ NHÂN ĐỨC TÔN GIÁO RẤT CAO QUÝ
Chương 1: Giới thiệu 9
Chương 2: Nhân đức tôn giáo thể hiện trong Mười Điều Răn 17
Chương 3: Sự phong phú của nhân đức tôn giáo 29
Chương 4: Vị trí của tôn giáo giữa bó hoa nhân đức 51
Chương 5: Xin đừng hổ thẹn vì nhân đức tôn giáo của mình 59
Chương 6: Nhân đức tôn giáo thể hiện trong một số tình huống cụ thể 71
BÀN TIẾP VỀ NHÂN ĐỨC TÔN GIÁO RẤT CAO QUÝ
Chương 1: Nói về cầu nguyện 87
Chương 2: Hiến lễ 103
Chương 3: Đôi lời rụt rè về thờ phượng 119
Chương 4: Thực thi nhân đúc tôn giáo có mang lại giá trị gì không? 129
TIM TA BẤT THUẬN VỚI SỰ VÔ TÍN
Chương 1: Phục hồi giá trị 143
Chương 2: Hai loại vô tín 149
Chương 3: Sức chỗi dậy của Thiên Chúa chúng ta 157
Chương 4: Đức Giêsu, Đấng cứu chuộc chúng ta 193
Chương 5: Đức tin, một nhân đức mang tính thời sự 207
Chương 6: Cầu nguyện trước ảnh tượng Đức Mẹ Maria 217
Chương 7: Những suy tu cuối cùng 227
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Đời sống tráppít tại Đan viện Sept-pons 233
Phụ lục 2: Thuật ngữ đan tu 241