Ngài đến đây làm gì?
Phụ đề: Sư phạm giáo lý trong các sách Tin mừng
Tác giả: Giuse Nguyễn Công Đoan. SJ
Ký hiệu tác giả: NG-Đ
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0008015
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 436
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Các bài có tính cách dẫn nhập chung 9
CẦU NGUYỆN, CHÌA KHÓA VẠN NĂNG ĐỂ VÀO TRONG MẦU NHIỆM 11
I. CẦU NGUYỆN, CÂU CHUYỆN GIỮA CHÚA VỚI TÔI 11
II. SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO NÓI GÌ VỀ CẦU NGUYỆN? 18
III. SÁCH THÁNH DẠY CHÚNG TA CẦU NGUYỆN 20
A. Trong Cựu ước 20
B. Trong Tân ước 22
1. Chúa Giêsu dạy cầu nguyện 22
2. Chúa Giêsu là gương mẫu cầu nguyện 24
3. Các Tông đồ và Hội Thánh sơ khai cầu nguyện 27
KẾT LUẬN 28
CỰU ƯỚC, CHÌA KHÓA ĐỂ VÀO MẦU NHIỆM ĐỨC GIÊSU KITÔ 33
I. LỜI HỨA 35
II. LÀM SAO BIẾT ĐÂU THỰC ĐÂU HƯ? 38
III. LỜI HỨA ĐƯỢC THỰC HIỆN 44
A. Từ lời công bố Tin Mừng tới các sách Tin Mừng 44
B. Hai cái gai 47
C. Tin Mừng về thời thơ ấu của Chúa Giêsu 50
IV. MỖI SÁCH TIN MỪNG MỘT CHÌA KHÓA 50
A. Sách Tin mừng Mác-cô 51
B. Sách Tin mừng Mát-thêu 52
C. Sách Tin mừng Luca 55
D. Sách Tin mừng Gioan 56
V. LÀM SAO NHẬN RA CÁC TÁC GIẢ SÁCH TÂN ƯỚC SỬ DỤNG CỰU ƯỚC? KHI NÀO, CÁCH NÀO? 57
KẾT LUẬN 59
NGÀI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? 60
I. NGÀI ĐẾN CỨU CHUỘC LOÀI NGƯỜI 65
A. Ngài đến để cứu chuộc con người 66
1. Kế hoạch của Thiên Chúa và lời xúi giục của Xa-tan 67
2. Thiên Chúa khẳng định bằng mầu nhiệm Nhập thể 68
B. Ngài đến cứu chuộc cuộc sống con người 69
1. Tội làm mất ý nghĩa cuộc sống 71
2. Nhờ mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, cuộc sống được lại ý nghĩa tuyệt đối 73
C. Ngài đến cứu chuộc loài người 77
1. Tội lỗi làm cho loài người tan rã 78
Tình anh em đã biến chất như thế nào? 80
2. Ngài đến cứu chuộc loài người 82
a. Ngài trở nên anh em của con người 82
b. Ngài cho lại chúng tôi một người Cha 84
c. Ngài đến đây dạy chúng tôi sống tình huynh đệ 87
d. Ngài đã cứu chuộc bằng thập giá và phục sinh 88
II. NGÀI ĐẾN CỨU CHUỘC THẾ GIỚI VẬ T CHẤT 89
A. Vật chất và con người trong kế hoạch tạo dựng 89
B. Tội lỗi làm đảo lộn 90
C. Đức Kitô đến cứu chuộc thế giới vật chất 92
1. Ngài khử thiêng vật chất 92
2. Ngài công bố chức năng của vật chất 93
3. Ngài cho vật chất dự phần vinh quang 94
4. Trời mới đất mới 96
III. NGÀI ĐẾN CỨU CHUỘC LỊCH SỬ 97
A. Tội lỗi cắt ngang Lịch sử 97
B. Con Thiên Chúa đã đến xoay lại dòng Lịch sử 99
1. Ngài là điểm tới và là người điều khiển lịch sử 100
2. Nội dung của lịch sử là giao tranh giữa thiện và ác 101
KẾT LUẬN 105
Các bài dẫn nhập vào từng sách Tin Mừng 109
SƯ PHẠM GIÁO LÝ TRONG SÁCH TIN MỪNG MÁC-CÔ 111
I. Mở đầu bằng mấy hình ảnh đầy ấn tượng 113
II. Vòng trong - vòng ngoài - đối phương 115
III. Chuyển biến ngược chiều 115
IV. Đức Kitô trọn vẹn 116
V. Để trở nên người môn đệ đích thật 118
Kết luận: SƯ PHẠM ở đâu? Các Tông Đồ kể chuyện - Chúng ta đọc chuyện 122
SƯ PHẠM GIÁO LÝ TRONG SÁCH TIN MỪNG GIO-AN 125
I. Đối chiếu với chính các tổ phụ và những lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ 128
II. Chúa Giêsu là sự thực hiện lời Thiên Chúa hứa lập Giao Ước Mới 129
III. Các ngày lễ 130
a. Ngày Sabat 131
b. Lễ Vượt Qua 131
c. Lễ Lều 132
d. Lễ cung hiến Đền Thờ 133
IV. Sư phạm giáo lý 133
SƯ PHẠM GIÁO LÝ TRONG SÁCH TIN MỪNG GIO-AN (PHẦN II) 137
I. Tạo dựng và Giao Ước 139
II. Môn đệ 140
Người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến 140
NIỀM VUI TIN MỪNG TRONG SÁCH TIN MỪNG MÁT-THÊU 143
Phương pháp trình bày 144
NIỀM VUI TIN MỪNG TRONG SÁCH TIN MỪNG LU-CA 151
I. Khúc dạo đầu (Lc 1-2) 153
II. Mở đầu 156
A. Người dọn đường xuất hiện 156
B. Đức Giêsu xuất hiện 156
C. Tại Ga-li-lê 157
III. Đường lên trời đi ngang Giê-ru-sa-Iem 158
A. Tại Giê-ru-sa-lem 160
B. Mai táng 163
C. Cuộc Xuất Hành đã hoàn tất 163
D. Chuẩn bị cho cuộc lên đường đến với muôn dân 164
E. Lên trời 165
NIỀM VUI CHIA SẺ TIN MỪNG: SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ  168
I. TẠI GIÊ-RU-SA-LEM: XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN CHỨNG NHÂN (Cv 1,1-8,3) 169
A. Ngày lễ Ngũ Tuần 171
B. Mẻ lưới đầu tiên của Lời Chúa 172
C. Các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ 173
D. Lời cầu nguyện của Cộng Đoàn 174
E. Chúa thanh tẩy cộng đoàn 175
F. Cả nhóm Mười Hai vào tù 175
G. Cuộc khủng hoảng mới 177
H. Cuộc bách hại mới 178
II. HỆ QUẢ CỦA CUỘC BÁCH HẠI: RA KHỎI GIÊ-RU-SA-LEM TỚI GIUĐÊ VÀ SA-MA-RI 180
A. Viên quan của nữ hoàng Ê-thi-óp chịu phép rửa 182
B. Một tác viên mới cho giai đoạn mới của việc loan báo Tin Mừng 183
C. Khoảnh khắc thanh bình sau cơn sóng gió 184
D. Ông Phê-rô đi thăm các cộng đoàn 185
III. BƯỚC ĐẦU DẾN VỚI DÂN NGOẠI. ÔNG PHÊ-RÔ MỞ CHÂN TRỜI MỚI 185
A. Thắc mắc của Giê-ru-sa-lem 186
B. Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a 187
C. Giữa hai cộng đoàn An-ti-ô-khi-a và Giê-ru-sa-lem: tương trợ là danh hiệu mới của Hiệp thông. 188
D. Cuộc bách hại mới tại Giê-ru-sa-lem 188
E. An-ti-ô-khi-a, điểm khởi hành mới (Cv 13-14) 189
F. Công đồng Giê-ru-sa-lem 190
G. Hội Thánh đồng tâm nhất trí 193
IV. CON ĐƯỜNG ĐĂ MỞ VỀ PHÍA CHÂN TRỜI XA 194
Lên đường lần thứ ba 195
V. TỪ GIÊ-RU-SA-LEM QUA RÔ-MA 196
A. Lời giã từ ở Mi-lê-tô 196
B. Tại Giê-ru-sa-lem, cuộc khổ nạn của thánh Phaolô 197
C. Đường sang Rô-ma (Cv 27-28) 198
VI. TẠI RÔ-MA, TRONG XIỀNG XÍCH VẪN TỰ DO RAO GIẢNG TIN MỪNG 199
TRÌNH THUẬT CUỘC THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH 201
TRÌNH THUẬT CUỘC THƯƠNG KHÓ THEO THÁNH MÁC-CÔ 203
I. TRÌNH THUẬT CUỘC THƯƠNG KHÓ 206
A. Mc dẫn vào Cuộc Thương Khó 206
B. Chuyện xảy ra trong bữa ăn tại Bê-ta-ni-a 206
C. Chuyện xảy ra trong bữa Tiệc Vượt Qua tại Giê-ru-sa-lem 208
D. Trên đường ra núi ô-liu 209
E. Chuyện trong vườn Ghết-se-ma-ni 210
F. Chuyện tại nhà vị thượng tế 214
G. Chuyện ngoài sân 216
H. Chuyện trong dinh Phi-la-tô 217
I. Chúa Giê-su và bọn lính 218
J. Chuyện trên đường vác thánh giá 219
K. Chuyện trên đồi Gôn-gô-ta 219
L. Chuyện ở ngôi mộ 222
II. Hậu bàn 226
BÀI THƯƠNG KHÓ THEO THÁNH MATTHÊU 228
I. Nhận xét mở đầu 228
II. Những yếu tố giúp hiểu bài Thương Khó theo thánh Matthêu 230
A. BẢY YẾU TỐ QUAN TRỌNG 230
1-2. Giêsu - Emmanuen 231
3. Người tôi tớ đau khổ 232
4. Người tôi tớ hiền lành 233
5-6. "Khi Đức Giêsu giảng dạy tất cả những điều ấy xong..." & "Đây là máu Thầy, Máu Giao ước, đố ra cho muôn người được tha tội". 233
7. Ba lần Chúa Giêsu báo trước 237
B. TIẾN TRÌNH CUỘC THƯƠNG KHÓ THEO TIN MỪNG MATTHÊU 238
1. Chúa Giêsu tự ý đón nhận cuộc Thương Khó 238
2. Phi pháp 240
3. Phêrô khóc lóc thảm thi 241
4. Giuđa không biết khóc 242
5. Philatô và máu người vô tội 243
6. Chúa Giêsu trên thập giá 246
7. Thiên Chúa trả lời 248
8. Khai mở một kỷ nguyên mới 250
9. Chuyện bịp bợm cuối cùng, hồi một 253
10. Tin Mừng chiến thắng 254
11. Chuyện bịp bợm cuối cùng, hồi cuối 255
12. Gia phả tiếp tục với những người rao giảng sự thật 257
13. Hai ngọn núi 258
14. Hai người phụ nữ cùng mang tên Maria 259
BÀI THƯƠNG KHÓ THEO THÁNH LU-CA 260
A. VÀI NHẬN XÉT MỞ ĐẦU 260
1. Báo trước từ thời thơ ấu 260
2. Cuộc Xuất Hành 260
3. Đường lên trời ngang qua Giê-ru-sa-lem 261
4. Người tôi tớ của Thiên Chúa 261
5. Ngày và giờ 262
6. Xa-tan chuẩn bị tấn công lần cuối 263
B. TIẾN TRÌNH CUỘC THƯƠNG KHÓ 263
Lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu 263
Chúa báo trước sự phản nộp 265
Cuộc tranh giành địa vị giữa các môn đệ. 266
Chúa loan báo về ông Simon Phêrô. 267
Tại núi Ô-liu 268
"Thức dậy mà cầu nguyện" 271
Chúa Giê-su bị trao nộp 271
Ông Phê-rô chối Chúa Giê-su 272
Bọn người canh giữ Chúa Giê-su 273
Trước thượng hội đồng 273
Trước tòa Phi-la-tô 273
Phi-la-tô trao nộp Chúa Giê-su 275
Đường lên thập giá 276
Trên thập giá 277
Ngày thứ nhất trong tuần: Chuyện bất ngờ ở mộ 280
Ông Phê-rô ra mộ 281
Chúa Phục Sinh đi với hai người trên đường Em-mau 281
Chúa Phục Sinh đứng giữa các môn đệ 284
Chúa lên trời 285
Chúa vẫn đang cùng đi với chúng ta 286
TRÌNH THUẬT CUỘC THƯƠNG KHÓ THEO THÁNH GIO-AN 288
I. NHỮNG YẾU TỐ GIÚP HIỂU BÀI THƯƠNG KHÓ THEO THÁNH GIO-AN 289
A. Cách nhìn về Chúa Giêsu và phương pháp trình bày 289
1. Nguồn gốc và bản chất Chúa Giêsu 289
2. Phương pháp trình bày 290
B. Chìa khóa vạn năng 292
C. Những khuôn mặt của Đức Giêsu 294
1. Luồng sáng chính soi toàn thể khối tình của Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô 294
2. Đấng xóa tội tràn gian 300
3. Con chiên Vượt Qua 302
4. Chàng Rể và Giao Ước Mới 304
5. Chúa Giê-su là Vua và Mục Tử 306
6. Chúa Giêsu là Đền Thờ 307
II. CUỘC THƯƠNG KHÓ: MỘT KHỐI NHIỀU MẶT 308
A. Giao Ước Mới 309
B. Cuộc tạo dựng mới 312
1. A-đam được đặt trong vườn và ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi 312
2. Người đàn bà, mẹ các kẻ sống 313
CHÚA KI-TÔ VINH QUANG VÀ CỘNG ĐOÀN GIAO ƯỚC MỚI 316
CHÚA KI-TÔ VINH QUANG (II) 325
CÁC BÀI VỀ HAI CHƯƠNG ĐẦU CỦA SÁCH TIN MỪNG MÁT-THÊU 337
"ÔNG PHẢI ĐẶT TÊN CHO CON TRẺ LÀ GIÊSU" 339
I. Gia phả Đức Giêsu Kitô 339
II. Chẳng lẽ tác giả lại mở đầu sách Tin Mừng một cách nhàm chán vô vị đến thế sao? 340
III. Còn Cụ Tổ Đa-vit thì sao? 343
IV. Bà sẽ sinh con trai, ông phải đặt tên 344
V. Đức Mẹ Maria Trọn Đời Đồng Trinh và thánh Giu-se Bạn Thanh Sạch Đức Mẹ 346
VI. Đặt tên 349
VU. Kết luận: nhận họ nhận hàng 350
NHỮNG KHUÔN MẶT PHỤ NỮ TRONG GIA PHẢ ĐỨC GIÊSU KITÔ 351
I. Những người phụ nữ này là ai? 351
II. Ý nghĩa sự hiện diện của bốn người phụ nữ này trong gia phả Đức Giêsu Kitô 358
III. Người phụ nứ thứ năm: Hài Nhi và Mẹ 359
NGÔI SAO GIÁNG SINH 361
I. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người 363
II. Trốn sang Ai-Cập 365
PHỤ CHÚ BÀI NGÔI SAO GIÁNG SINH 367
Các bài Phụ thêm 369
MÙA CHỜ ĐỢI 371
LỜI HỨA GHÉP TIM 381
LỪA MẸ VÀ LỪA CON 400
Lời kinh "Như một sự tình cờ" 417