Tông huấn Bí tích tình yêu - Sacramentum Caritatis
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0002081
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 1
Lương thực sự thật 2
Sự phát triển của nghi lễ Thánh Thể 3
Thượng Hội Đồng Giám Mục và Năm Thánh Thể 4
Mục đích của Tông huấn 5
PHẦN MỘT: BÍ TÍCH THÁNH THỂ, MỘT MẦU NHIỆM ĐỂ TIN  
Đức tin vào Thánh Thể của Giáo Hội 6
Chúa Ba Ngôi và Bí Tích Thánh Thể  
Bánh từ trời xuống 7
Một ơn ban không của Chúa Ba Ngôi 8
Thánh Thể: Chúa Giêsu Chiên Hiến Tế đích thự  
Giáo ước mới và vĩnh cửu trong máu Con Chiên 9
Lập Bí Tích Thánh Thể 10
Hình bóng biến thành sự thật (Figura transit in veritatem) 11
Chúa Thánh Thần và việc cử hành Thánh Thể 13
Bí Tích Thánh Thể và Giáo Hội  
Bí tích Thánh Thể, nguyên lý tác thành Giáo Hội 14
Bí tích Thánh Thể và sự hiệp thông Giáo Hội 15
Bí tích Thánh Thể và các Bí tích khác  
Tính Bí tích của Giáo Hội 16
I. Bí Tích Thánh Thể và sự Khai tâm Kitô giáo  
Bí tích Thánh Thể, sự hoàn bị của việc khai tâm Kitô giáo  17
Trình tựcác bí tích khai tâm 18
Việc khai tâm, cộng đồng giáo hội và gia đình 19
II. Bí tích Thánh Thế và Bí tích Hòa Giải  
Mối liên hệ sâu xa 20
Một số quan tâm mục vụ 21
III. Bí tích Thánh Thể và Bí tích Xức Dầu bệnh nhân 22
IV. Bí tích Thánh Thể và Bí Tích Truyền Chức Thánh  
In persona christi capitis (nhân danh Chúa Kitô là đầu) 23
Bí tích Thánh Thể và sự độc thân linh mục 24
Sự thiếu linh mục và mục vụ ơn gọi 25
Sự biết ơn và niềm hi vọng 26
V. Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hôn Phối  
Thánh Thể, một bí tích hôn ước 27
Bí tích Thánh Thể và tính duy nhất của hôn nhân 28
Bí tích Thánh Thể và tính bất khả phân li của hôn nhân 29
Bí tích Thánh Thể và cánh chung học  
Thánh Thể: một ơn thiêng cho con người trên đường lữ hành  30
Bàn tiệc cánh chung 31
Cầu nguyện cho người chết 32
Bí tích Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Maria 33
PHẦN HAI: BÍ TÍCH THÁNH THỂ, MỘT MẦU NHIỆM ĐỂ CỬ HÀNH  
Luật cầu nguyện và luật đức tin (lex orandi et lex credendi) 34
Cái Đẹp và Phụng vụ 35
Cử hành Thánh Thể, công việc của “trọn vẹn Chúa Kitô” (christus Totus)  
Christus totus in capite et in corpore (Trọn vẹn Chúa Kitô đầu và thân mình) 36
Bí tích Thánh Thể và Chúa Kitô phục sinh 37
Ars celebrandi (Quy tắc cử hành)  38
Giám mục, vị chủ tế cao nhất 39
Tôn trọng các sách phụng vụ và sự phong phú của các dấu chỉ 40
Nghệ thuật phục vụ việc cử hành 41
Thánh ca 42
Cơ cấu của việc cử hành Bí tích Thánh Thể 43
Tính duy nhất nội tại của hành vi phụng vụ 44
Phụng vụ Lời Chúa 45
Bài giảng 46
Dâng của lễ 47
Kinh nguyện Thánh Thể 48
Chúc bình an 49
Việc trao và rước Thánh Thể  50
Lời giải tán: “Lễ xong, hãy đi” (Ite, missa est) 51
Sự tham dự linh động (Actuosa participatio) 52
Sự tham dự đích thực 53
Sự tham dự và thừa tác vụ linh mục 53
Cử hành Thánh thể và sự hội nhập văn hóa 54
Những điều kiện cá nhân cho “Actuosa participatio” 55
Sự tham dự của các Kitô hữu không phải Công Giáo 56
Tham dự qua những phương tiện truyền thông 57
Việc tham dự sống động của những người đau yếu 58
Quan tâm đến các tù nhân 59
Di dân và sự tham dự Bí tích Thánh Thể 60
Những cuộc đồng tế đại trào 61
Tiêng Latinh 62
Những cuộc cử hành Thánh Thể trong những nhóm nhỏ 63
Sự tham dự nội tâm vào việc cử hành  
Giáo lý khai tâm 64
Lòng tôn kính đối với Bí tích Thánh Thể 65
Sự Tôn Thờ và Lòng sùng kính Thánh Thể  
Tương quan nội tại giữa việc cử hành và sự tôn thờ 66
Sự thực hành việc chầu Thánh Thể 67
Những hình thức sùng kính Thánh Thể 68
Vị trí của nhà tạm 69
PHẦN BA: BÍ TÍCH THÁNH THỂ, MỘT MẦU NHIỆM ĐỂ SỐNG  
Mô thức Thánh Thể của đời sống Kitô  
Sự thờ phượng tinh thần – Logiké latreia (Rm 12,1)  70
Hiệu quả bao trùm của sự thờ phượng Thánh Thể  71
Những cộng đoàn cử hành ngày Chúa Nhật thiếu vắng linh mục 72
Một hình thức Thánh Thể của đời sống Kitô, thuộc về Giáo Hội 73
Linh đạo và văn hóa Thánh Thể 74
Bí tích Thánh Thể và sự rao giảng Tin Mừng cho các nền văn hóa 75
Bí tích Thánh Thể và đời sống thánh hiến 76
Bí tích Thánh Thể và sự biến đổi luân lý 77
Tính công khai của Bí tích Thánh Thể 78
Bí tích Thánh Thể, một mầu nhiệm để loan truyền 79
Bí tích Thánh Thể và truyền giáo 80
Bí tích Thánh Thể và việc làm chứng 81
Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc duy nhất 86
Tự do thờ phượng 87
Bí tích Thánh Thể, một mầu nhiệm để trao cho thế giới   
Thánh Thể, tấm bánh bẻ ra cho sự sống trần gian 88
Những ràng buộc xã hội của mầu nhiệm Thánh Thể 89
Lương thực sư thật và nhu cầu của con người  90
Giáo huấn xã hội của Giáo Hội 91
Thánh hóa trần gian và bảo vệ tạo vật 92
Sự ích lợi của một cuốn sách toát yếu về Bí tích Thánh Thể 93
KẾT LUẬN 94