Tông huấn Redemptionis Donum - Hồng ân cứu chuộc
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0005842
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1984
Khổ sách: 21
Số trang: 48
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Lời chào thăm 4
II. Ơn gọi 7
III. Sự hiến thánh 16
IV. Các lời khuyên Phúc âm 23
V. Khiết tịnh - Khó nghèo - Vâng phục 28
VI. Lòng yêu mến Giáo hội 37
VII. Kết 44