Hãy cống hiến hết mình - Viễn tượng Kitô giáo về thể thao và con người nhân bản
Tác giả: ĐHY. Kevin Farrell
Ký hiệu tác giả: FA-K
Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi. O.Cist
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007824
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 155
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB 7
Thư của Đức Giáo hoàng Phanxicô 11
Chương I. Lý do và mục đích 19
1.1. Lý do của văn kiện này 20
1.2. Giáo hội và Thể thao cho đến nay 26
1.3. Mục đích của văn kiện 31
Chương II. Hiện tượng thể thao 35
2.1. Sự hình thành của nền thể thao hiện đại 36
2.2. Thể thao là gì? 45
2.3. Các bối cảnh của thể thao 51
Chương III. Tầm quan trọng của thể thao đối với con người nhân bản 55
3.1. Thân thế, linh hồn, tinh thần 55
3.2. Tự do, quy tắc, sáng tạo và bợp tác 58
3.3. Cá nhân vầ đồng đội 67
3.4. Hy sinh 69
3.5. Niềm vui tươi 73
3.6. Hài hòa 77
3.7. Can đảm 80
3.8. Bình đẳng và tôn trọng 81
3.9. Tình liên đới 84
3.10. Thể thao bày tỏ nhiệm vụ cho ý nghĩa tối thượng 87
Chương IV. Những thách đố trong ánh sáng Tin mừng 93
4.1. Một nên thể thao nhân bản và công chính 93
4.2. Chia sẻ trách nhiệm chung đối với một nền thể thao tốt đẹp 99
4.3. Bốn phát triển đặc biệt đầy thách thức 102
Chương V. Vai trò chủ yếu của Giáo hội 111
5.1. Giáo hội sống trong thể thao 112
5.2. Thể thao sống trong Giáo hội 116
5.3. Môi trường của thừa tác vụ làm mục vụ thể thao 123
5.4. Chăm sóc những người làm mục vụ thể thao 132
5.5. Một số yếu tố cơ bản đế lập kế hoạch mục vụ thông qua thể thao 135
Kết luận 143
Bài đọc thêm: Kaka - Thiên thần với trái tim trần thế 145