Thông điệp Dives in Misericordia - Thiên Chúa giàu lòng thương xót
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0003750
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 83
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha (Ga14,9) 7
2. Sứ điệp cứu thế 15
3. Lòng thương xót trong Cựu Ước 20
4. Dụ ngôn người con hoang đàng 28
5. Mầu nhiệm Phục sinh 37
6. "Lòng thương xót… suốt đời nọ đến đời kia" 54
7. Lòng thương xót của Thiên Chúa trong sứ mạng của Giáo hội 64
8. Lời cầu nguyện của Giáo hội hôm nay