Tông huấn Sacramentum Caritatis - Về bí tích Thánh Thể
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 335MC0007774
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 335MC0007775
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Kho sách: Thư Viện Mân Côi
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  
● Lương thực chân lý 7
● Sự phát triển của nghi thức thánh lễ 8
● Thượng Hội Đồng Giám mục và năm Thánh Thể  10
● Mục đích của Tông huấn này 10
PHẦN THỨ NHẤT: BÍ TÍCH THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM MÀ CHÚNG TA TIN
● Niềm tin vào Bí tích Thánh Thể của Giáo Hội 12
MẦU NHIỆM BA NGÔI CỰC THÁNH VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
● Bánh từ trời ban xuống 13
● Ân huệ nhưng không của Thiên Chúa Ba Ngôi 14
BÍ TÍCH THÁNH THỂ: CHÚA GIÊSU LÀ CHIÊN HIẾN TẾ ĐÍCH THỰC  
● Giao ước mới và vĩnh cửu trong máu con chiên 14
● Việc thiết lập Bí tích Thánh Thể 16
● Figura transit in vertatem (Hình ảnh biến thành sự thật) 16
CHÚA THÁNH THẦN VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
● Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần 18
● Chúa Thánh Thần và việc cử hành thánh lễ 19
BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ HỘI THÁNH  
● Bí tích Thánh Thể, nguyên lý nhân quả của Hội thánh 20
● Bí tích Thánh Thể và sự hiệp thông trong Hội Thánh 21
BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ CÁC BÍ TÍCH  
● Đặc tính Bí tích của Hội Thánh 23
I. Bí tích Thánh Thể và việc khai tâm Kitô giáo  
● Bí tích Thánh Thể, sự viên mãn của việc khai tâm Kitô giáo 25
● Trình tự của các bí tích khai tâm 25
● Khai tâm cộng đoàn Giáo hội và gia đình 26
II. Bí tích Thánh Thể và bí tích Giao hòa  
● Sự liên hệ nội tại của hai bí tích này 27
● Vài hướng dẫn mục vụ 28
III. Bí tích Thánh Thể và bí tích xức dầu bệnh nhân 29
IV. Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh  
● Nhân danh Đức Kitô là đầu (In persona Christi capitis) 30
● Bí tích Thánh Thể và việc độc thân linh mục 32
● Việc thiếu linh mục và mục vụ ơn gọi 33
● Lòng biết ơn và hy vọng 34
V. Bí tích Thánh Thể và bí tích Hôn phối  
 Thánh Thể, bí tích mang đặc tính hôn nhân 35
● Bí tích Thánh Thể và tính duy nhất của Hôn nhân 36
● Bí tích Thánh Thể và đặc tính bất khả phân ly của Hôn nhân 37
BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ CÁNH CHUNG  
● Bí tích Thánh Thể: quà tặng cho con người đang lữ hành 39
● Tiệc cánh chung 40
● Lời cầu nguyện cho những kẻ đã qua đời 41
● Bí tích Thánh Thể và Đức Tring Nữ Maria 41
PHẦN THỨ HAI: THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM ĐƯỢC CỬ HÀNH  
● Luật cầu nguyện (lex orandi) và luật đức tin (lex credendi) 44
● Cái đẹp và phụng vụ 44
CỬ HÀNH THÁNH THỂ CÔNG TRÌNH CỦA “ĐỨC KITÔ TOÀN THỂ” (CHRISTUS TOTUS)
● Đức Kitô toàn thể nơi đầu và nơi thân mình 46
● Thánh Thể và Đức Kitô phục sinh 47
● Nghệ thuật cử hành 47
● Giám mục nhà phụng vụ tiêu biểu nhất 48
● Tôn trọng các sách phụng vụ và sự phong phú của các dấu chỉ 49
●  Nghệ thuật nhằm phục vụ cho phụng vụ 50
● Phụng ca 51
● Cấu trúc cử hành Thánh Thể 52
● Sự duy nhất nội tại của hành động phụng vụ 52
● Phụng vụ Lời Chúa 53
● Bài giảng 54
● Dâng lễ vật 55
● Kinh nguyện Thánh Thể 55
● Trao ban bình an 56
● Trao và nhận Thánh Thể 57
● Lời giải tán: “Thánh lễ đã xong chúc anh chị em ra về bình an” (Ite, missa ets) 58
SỰ THAM DỰ TÍCH CỰC  
 Sự tham dự đích thực 59
● Sự tham dự và chức tư tế thừa tác 59
● Cử hành Thánh Thể và hội nhập văn hóa 61
● Những điều kiện các nhân để có được sự tham dự tích cực 62
● Sự tham dự của các Kitô hữu không phải Công giáo 63
● Tham dự qua các phương tiện truyền thông 64
● Sự tham dự tích cực của các bệnh nhân 65
● Chăm sóc các tù nhân 65
● Những người di cư và sự tham dự Thánh Thể 66
● Những cuộc đồng tế lớn 66
● Tiếng Latinh 67
● Các cử hành Thánh Thể theo nhóm nhỏ 68
 SỰ THAM DỰ NỘI TÂM VÀO VIỆC CỬ HÀNH  
● Giáo lý nhiệm huấn 68
● Lòng tôn kính đối với bí tích Thánh Thể 71
SỰ TÔN THỜ VÀ LÒNG SÙNG KÍNH THÁNH THỂ  
● Mối liên hệ nội tại giữa cử hành và thờ phượng 71
● Thói quen chầu Thánh Thể 72
● Những hình thức chầu Thánh Thể 73
● Vị trí của nhà tạm 74
PHẦN THỨ BA: THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM ĐỂ SỐNG  
KHUÔN MẤU THÁNH THỂ CỦA ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU  
● Việc phụng tự thiềng liêng logiké latreía (Rm 12,1)  
● Hiệu quả toàn vẹn của việc tôn thờ Thánh Thể 77
● “Iuxta dominicam viventes”  Sống đúng theo ngày Chúa Nhật 77
● Sống giới răn ngày Chúa Nhật 78
● Ý nghĩa của ngày nghỉ ngơi và lao động 80
● Tụ họp ngày Chúa Nhật khi thiếu vắng linh mục 81
● Một khuôn mẫu Thánh Thể của đời sống Kitô hữu: thuộc về Hội Thánh 82
● Linh đạo và văn hóa Thánh Thể 84
● Thánh Thể và việc l;oan báo Tin mừng cho các nền văn hóa 85
● Thánh Thể và tín hữu giáo dân 85
● Thánh Thể và linh đạo linh mục 87
● Thánh Thể và đời sống Thánh hiến 88
● Thánh Thể và sự biến đổi luân lý 89
● Sự nhất quán Thánh Thể 90
THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM ĐỂ LOAN BÁO  
● Thánh Thể và sứ vụ  91
● Thánh Thể và việc làm chứng 92
● Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ duy nhất 93
● Tự do tôn giáo 94
THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM ĐỂ TRAO BAN CHO THẾ GIỚI  
● Thánh Thể, bánh được bẻ ra cho sự sống thế giới 94
● Những hệ quả xã hội của mầu nhiệm Thánh Thể 96
● Lương thực chân lý và nỗi khốn cùng của con người 97
● Học thuyết xã hội của Hội Thánh 99
● Thánh hóa thế giới và bảo vệ vũ trụ 100
● Ích lợi của một bản toát yếu về Thánh Thể 101
KẾT LUẬN 101